نایلون شرینگ یا فیلم شرینک پوشش های پلاستیکی شفافی هستند که در دستگاه شرینک پک به منظور بسته بندی و پوشش مورد استفاده قرار می گیرد. برشی از این لایه های شفاف با توجه به میزان اندازه کالایی که قرار است شرینک شود دور محصول قرار داده می شود. بعد از عبور دادن کالا از تونل حرارتی دستگاه شرینک پک و خنک کاری آن در قسمت انتهایی تونل، این برش ها منقبض شده و به صورت غلافی محصول را در خود جای می دهد.


انواع فیلم شرینک
رول هایی که برای آغاز حرارت دهی انتخاب می شوند عموما در سه مدل فیلمی ، تیوبی و پاکتی هستند. انتخاب اندازه فیلم برای شرینگ محصول تابع موارد متعددی است که جنس نایلون شرینک و مقدار حرارت کوره شرینک پک و زمان عبوری محصول از کوره از موارد تاثیر گذار در این امر هستند که کاربر دستگاه طبق قواعدی آن را عملیاتی می کند.