طراحی کلایمرها عمدتاً با در نظر گرفتن نوع کاربری، ظرفیت کاری و ضریب امنیت در انواع و سایزهای مختلف انجام می‌شود. از منظر طراحی[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] را می‌توان به سه دسته کلی نفربر، حامل مصالح و تجهیزات و سکوی اجرای عملیات تقسیم‌بندی کرد. کلایمر اغلب دارای سبدی مخصوص به طول متغیر است که حجم و گنجایش سبد از دیگر پارامترهای طراحی است. در طراحی کلایمر از انواع مختلف سیستم امنیتی (ترمز پاراشوت- ترمز کمانی- ترمز لنتی) استفاده می‌شود که در مواقع اضطراری از سقوط دستگاه جلوگیری می‌نمایند. علاوه بر سیستم‌های مختلف امنیتی که بر روی عملکرد کابل اصلی دستگاه تأثیر می‌گذارند، کابل امنیتی مستقل دیگری نیز در دستگاه استفاده‌شده است که توسط یک سیستم ترمز موازی در مواقع اضطراری که سیستم‌های امنیتی موجود عمل ننمایند وارد عمل شده و کل مجموعه را قفل می‌کند. عملکرد دیگر سیستم توقف امنیتی کلایمر متناسب با افزایش وزن سازه و ملحقات آن افزایش می‌یابد و با فشردگی سیم به کسل باعث افزایش ضریب ایمنی دستگاه می‌شود.