از آنجایی که سوالات امتحان آیین نامه معمولا بخشی از یک مجموعه کامل سوالات ممکن است که درواقع تعداد زیادی از سوالات آيین نامه رانندگی در سال های مختلف تکرار میشود و با خواندن نمونه امتحانات آیین نامه سال های پیش میتوانید تا حد زیادی بر مطالب مهم کتاب تسلط پیدا کنید و نمره قبولی در امتحان را بیاورید . در رابطه با سوالات امتحان آیین نامه باید حتما سوالات را سعی کنید ابتدا خودتان حل کنید به طور مثال یک امتحان ۳۰ سوالی را در ۲۵ دقیقه پاسخ دهید و سپس جواب های خود را با پاسخنامه چک کنید این یعنی شبیه سازی امتحان آیین نامه و جالا چه بهتر که آن امتحان آیین نامه ای که حل میکنید از [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] سال های پیش باشد که از متقاضیان گواهینامه رانندگی گرفته شده است . شما باید پس از چک کردن پاسخ ها نقاط قوت وضعف خود را بیابید مثلا پس از حل یک امتحان ۳۰ سوالی متوجه میشوید که به سوالات حق تقدم پاسخ اشتباه داده اید در نتیجه باید بخش حق تقدم از کتاب آیین نامه را بخوانید و یا اگر جزوه آموزشی و یا مطالبی که در اینترنت در رابطه با مبحث حق تقدم است را مطالعه کنید و پس اط تسلط بر آن نمونه آزمون آیین نامه دیگری را حل کنید و به همین ترتیب … اگر اینگونه عمل شود میتوان با قاطعیت گفت در زمان بسیار کمی میتوانید آمادگی کامل برای امتحان آیین نامه را بدست بیاورید و نمره قبولی را درهمان بار اول در آزمون آیین نامه بدست بیاورید .