[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]یا بالابر نما به نوعی از تجهیزات گفته می شود که جهت دسترسی آسان به نمای ساختمان های بلندمرتبه، سدها، پلها،سیلوها،مخازن نفت…بمنظورحفظ ونگهداری، نظافت، نقاشی، سیمانکاری،رنگ کاری، نصب ورق های کامپوزیت، شیشه و بطورکلی بازسازی و نماسازی سازه های بلندمرتبه که امکان دسترسی به آنها دشوار می باشد مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از کلایمر به جای داربست به مراتب از نظر هزینه،دسترسی مطمئن و آسان به محل انجام کار,مونتاژ و دمونتاژ سریع دستگاه, زمان انجام کار و همچنین ایمنی و کاهش حوادث بسیار مفید می باشد.