هنگام گردش رعایت حق تقدم را انجام داده و با توجه به سرعت، جهت و موقعیت وسایل نقلیه ای که در مسیر جلو و عقب شما در حال حرکت هستند گردش نمایید. برای انجام گردش مناسب و صحیح در رانندگی، ابتدا با هوشیاری سرعت خودروهایی را که در حال حرکت هستند در نظر بگیرید. به موقعیت سایر وسایل نقلیه ای که در حال عبور هستند توجه نمایید. سپس از فاصله مناسب از چراغ راهنما استفاده تا سایر رانندگان از مقصد شما آگاهی پیدا نمایند. سپس با رعایت حق تقدم عبور سایر وسایل نقلیه گردش نمایید.

در مکان هایی غیر ایمن که دور زدن باعث ایجاد سانحه ترافیکی می گردد به هیچ عنوان گردش نکنید چه بسا خطری در کمین شا است که با یک سهل انگاری تصادف خطرناکی رخ می دهد. از روی خط ممتد گردش نکنید و بدون علامت دادن و راهنما زدن دور نزنید.برای گردش به چپ و یا راست قوانین را رعایت نمایید و با وارد شدن به مسیر مجاز اقدام به گردش نمایید.

[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]