این [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] به هنگام بسته شدن در، به صورت خـودکار قفل می‌شود، وقتی در قفل باشد از خـارج نمی‌توان بدون مجوز وارد شد ولی از داخـل امکان خروج وجـود دارد، فقط کافی است دستگیره دیجیتال را پایین بکشید تا در باز شود و پس از بستن در، بار دیگر به صورت خودکار قفل شود. از دیگر مزایای قفل دیجیتال کارن ریموت کنترل می باشد. اگر قفل الکترونیکی را به ریموت کنترل مجهز کنید می‌توان از آن به عنوان مجوز ازطرف منشی مستقر درخارج از اتاق و یا فـرد داخل اتاق استفاده کرد. این امکانات و مزایای قفل هوشمند آن را به ایده آل‌ترین نوع کنترل و انجام عبور و مرور اداری تبدیل می‌کنند.