در کتاب آیین نامه رانندگی فصل تابلوها و علائم در رابطه با اشکال تابلو های رانندگی توضیح داده شده است به همین دلیل در آزمون های راهنمایی و رانندگی شاهد شاهد سوالات زیادی از آنها هستیم. سعی کرده ایم در[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] سایت تست درایوینگ تمامی سوالات پرتکرار در آزمون های آییین نامه رانندگی را بیاوریم همچنین در این مقاله قصد داریم به توضیح شکل های مختلف علائم عبور و مرور در رانندگی بپردازیم.
خواندن این مقاله به شما کمک خواهد کرد که بهتر با مبحث تابلوهای راهنمایی و رانندگی آشنا شوید و در یادگیری نمونه سوالات آیین نامه رانندگی مشکلی نداشته باشید.

مفهوم شکل های تابلوهای عبور ومرور
تابلوهای مستطیل افقی
از تابلوهایی به شکل مستطیل های افقی به طور معمول در تابلوهای راهنما و تابلوهایی که برای هشدار تعمیر و نگهداری نصب میشوند استفاده میشود.
تابلوهای مستطیل قائم
از علائمی با اشکل هندسی مستطیل قائم برای نشان دادن تابلوهای خدماتی استفاده میشود.
تابلوهای هشت ضلعی
تابلوهای هشت ضلعی در علائم عبور و مرور و همچنین در [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] برای تابلوهای توقف و ایست مورد استفاده قرار میگیرد. میتوانید شکل این تابلو را در تصویر مشاهده نمایید.
تابلوهای پنج ضلعی
اشکال پنج ضلعی برای هشدار نزدیک شدن به مدارس و دبیرستان ها استفاده میشود.
تابلو هایی به شکل مثلث نشسته بر روی راس