[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]
[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]

مواردی که قبل از کدنویسی طراحی سایت باید فراگرفت در علم طراحی سایت با توجه به این موضوع که امروزه خیلی از افراد به دنبال کد نویسی هستند .اگر افراد با ایده و هدف مناسب به دنبال این کار بروند صد درصد موفق خواهند شد. کسانی که به تازگی وارد بازار کد نویسی طراحی سایت شده اند با این تصور که می توانند به راحتی تبدیل به یک کد نویس حرفه ای بشوند این کار را اغاز می کنند در صورتی که این تصور کاملا اشتباه است. اکثر افراد پس از مدتی پشیمان می شوند به این دلیل که برنامه نویسی طراحی سایت طبق انتظار و ذهنیت آنها نبوده پس بنابراین برنامه نویسی علاوه بر دانش نیازمند به علاقه نیز هست. در نتیجه عامل موفقیت هر برنامه نویس طراحی سایت انگیزه و محرک ذاتی اوست.


[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]هر برنامه نویس طراحی سایت بیشترین وقت خودرا صرف اشکال زدایی و برطرف کردن باگ ها می کند و تقریبا ۱۰درصد از وقت خود را صرف نوشتن باگ می کند. تقریبا می توان به این موضوع اشاره کرد که هرکسی توانایی تبدیل شدن به یک برنامه نویس حرفه ای را دارد اما اینکه در مقابل برخورد با خطا چه واکنشی از خود نشان بدهند نیاز به شخصیت خاص در قالب برنامه نویس شدن حر فه ای دارد. برنامه نویس موفق کسی است که وقت خود را صرف پیدا کردن راه حل کند. با توجه به این توضیحات متوجه این موضوع خواهید شد که یک برنامه نویس طراحی سایت موفق کسی است که با علاقه این حرفه را انتخاب کرده باشد. طراحی سایت هدفمند در راستای رسید به موفقیت به درآمدزایی بیشتر شما کمک می کند.

[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]
[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]
[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]