[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] موقعیت طراحی سایت ثابت راست برای نگه داشتن آن به سمت راست صفحه کلیک کنید ارتفاع بنابراین وقتی صفحه بزرگ می شود ارتفاع کامل صفحه نمایش طراحی سایت را پوشش می دهد عرض پس زمینه رنگ سیاه سبک های موقعیت برای منوی نوار کناری ما مرحله عناصر طراحی سایت را در منوی سمت راست اضافه کنید و سبک کنید برای این مثال، من یک تصویر، یک عنوان و یک متن پاراگراف اضافه می کنم، اما شما می توانید از هر چیزی که می خواهید در اینجا، از یک منوی ناوبری به یک زبانه نویسنده بنویسید. محتوای منوی نوار کناری ما. توجه داشته باشید که موقعیت آن توسط مجموعه بالشتک در منوی سمت چپ کنترل می شود. مرحله تعامل را به منوی سمت خود اضافه کنید برای نگه داشتن منوی سمت چپ روی صفحه طراحی سایت ما باید یک ظاهر اولیه را اضافه کنیم و آن را به سمت راست حرکت دهیم بنابراین از آن خارج از صفحه نمایش خواهد بود.
حرکت محور منو طراحی سایت را خارج از صفحه نگه می دارد. مرحله تعامل را به دکمه اضافه کنید برای ایجاد دکمه ماشه برای تعامل، ما همچنین نیاز به تعامل آن را دکمه طراحی سایت را انتخاب کنید، دکمه را انتخاب کنید، جعبه را بررسی کنید و در تایپ کنید. حالا هر یک از مراحل زیر را در منوی سمت، نه دکمه تاثیر می گذارد. جعبه چک باکس تأثیر عناصر مختلف طراحی سایت به ما اجازه می دهد تا بقیه تعاملات را که ما تعریف می کنیم، توسط اقدامات گرفته شده روی دکمه یعنی کلیک ها باعث شود.

[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]مرحله اولین کلیک طراحی سایت را اضافه کنید در این حالت، اولین کلیک منو سمت را برای کشیدن از سمت راست صفحه ما منو می گیرد. برای این مرحله، ما به سادگی حرکت منو را به موقعیت صفحه اصلی در صفحه خود، با سرعت پیش فرض طراحی سایت حرکت می کند. بازنشانی محور به حرکت منوی سمت چپ را به سمت بوم. مرحله یک کلیک دوم طراحی سایت را اضافه کنید کلیک دوم، منوی سمت راست را از صفحه باز می کند. بنابراین در این مرحله، ما شی را به ظاهر اولیه اش حرکت می دهیم به سمت راست. بازگرداندن محور به در دوم کلیک دوباره آن را دوباره بسته می کند. گام انجام شد و آنجا شما آن را داشته اید در حال حاضر در پیش نمایش زنده طراحی سایت می بینیم که با کلیک بر روی دکمه باعث می شود.

[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]
[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]
[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]
[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]