[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]

[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]

متا تگ های مهم در طراحی سایت وردپرس به شما اجازه می دهد به صورت پیش فرض دو نوع محتوا در طراحی سایت ایجاد کنید و پست ها و صفحات. برای پست و صفحات شما می توانید محتوا را در فرمت پاراگراف در ویرایشگر تصویر در مدیر طراحی سایت وردپرس بنویسید. این محتوا توسط موضوع شما در قسمت جلو وردپرس نشان داده می شود. اما همانطور که شما شروع به استفاده از وردپرس برای انواع مختلف طراحی سایت و شروع به انتشار انواع مختلف از مطالب با استفاده از وردپرس، ممکن است نیاز به مرتبط با مطالب بیشتر با پست پیدا کنید.

این محتوا می تواند جدا از متن و عنوان شما را برای پست در طراحی سایت ارسال کنید. ویژگی پست های متا همچنین به عنوان زمینه های سفارشی از وردپرس کمک می کند تا مطالب بیشتری را با یک پست مرتبط کنیم. این محتوا می تواند بسته به نوع طراحی سایت شما ایجاد شود. شما همچنین می توانید هر تعداد پست متا را ایجاد کنید که می توانید به یک پست مرتبط کنید. بنابراین در این مقاله ما خواهیم دید که چگونه ما می توانیم اضافه، نمایش و استفاده از پست متا در طراحی سایت وردپرسی ما.
[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]اضافه کردن پست متا به پست را می توان به راحتی از طریق مدیر وردپرس در طراحی سایت انجام می شود. در صفحه ویرایش پست می توانید پست متا را به پست اضافه کنید. در صورتی که پسوند متا زمینه های متداول سفارشی را در صفحه ویرایش پست مشاهده نکنید، می توانید برای ارسال متا از گزینه های صفحه به عنوان زیر نشان داده شده را در طراحی سایت فعال کنید. هنگامی که متا پست را از گزینه های صفحه نمایش فعال کرده اید. می بایست قادر به دیدن پست متا زمینه های متداول متابوکو زیر ویرایشگر بصری محتوای پست زیر باشید.

[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] ، [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] ،[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] ، [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]