[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]

[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]

آشنایی با بهترین آی*** های طراحی سایت موارد خاصی در رابط کاربر وجود دارد که در طراحی سایت ابدی است. هرچه روند آن باشد، طراحان حداقل مسطح با شرایط کنونی سازگار خواهند بود. یکی از آجرهای یکپارچه هر طراحی سایت خوب آی*** است. به عنوان یک نمایشگر گرافیکی واضح، یک آی*** به طور طبیعی شکاف بین برنامه طراحی سایت و کاربر را می شکند. شما به کلمات نیاز ندارید و یک نماد می تواند همه چیز را برای شما بگوید. این که آیا این فقط یک پیکربندی سبک کوچک مانند آیکن از سویفت آیکن و شاد و روشن مانند یکی از مواد آی*** بسته نرم افزاری در طراحی سایت است.

به احتمال زیاد، کاربران شما پیام مناسب دریافت خواهید کرد. بررسی بسته نرم افزاری آی*** ها در طراحی سایت تجربه کاربری خوب نیاز به انتخاب خوبی از آی*** ها دارد. بسته به سبک، تم و هدف انتخاب شده، آی*** ها می توانند در طراحی سایت جامد یا مشخص باشند، تک رنگ یا رنگی، حداقلیست یا بسیار دقیق، استاتیک یا پویا باشند. اجازه دهید برخی از این گزینه های سبک را به طور کامل در طراحی سایت در نظر بگیریم.

[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]مجموعه ای از آی*** های بردار آزاد قابل توجه است. این مجموعه شامل علامت بردار قابل تنظیم در سبک های کلی طراحی سایت است. شما می توانید از این آی*** ها هنگام ایجاد رابط های طراحی سایت و تلفن همراه استفاده کنید. آنها برای هر موضوع یا طراحی سایت مناسب خواهند بود. ما با محبوب ترین سبک چند ساله و آی*** های سوراخ در طراحی سایت شروع می کنیم. آنها همه جا هستند. طراحی سایت ها، داشبورد ها و برنامه های کاربردی تلفن همراه دارای گرافیک مشخص هستند. برای شروع در این راه، نگاهی به آیکن ها توسط نعنا پوشش آیتم مختلف در سبک های مختلف در طراحی سایت ارائه شده است،


[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] ، [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] ، [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] ، [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]