Dragon Knight – Knight Davion
مشخصات:

Strength
19 + 2.8


Agility
19 + 2.2


Intelligence
15 + 1.7

[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]

لول گیریها:
لول۱

breathe fire

با این لول از دهان این هیرو اتش می یاد بیرون و به هر کی بخره دمیج به هیرو مقابل وارد میکنه.
۱ این لول ۱۰۰ مانا کم می کنه و به ترتیب ۱۱۰-۱۲۰-۱۳۰
مقدار دمیجی که این لول میده ۷۵-۱۵۰-۲۲۵-۳۰۰ هست

لول۲

dragon tail

این لول رو روی هیرو بزنی تا مدتی بش میشه ولی دمیج زیادی وارد نمیکنه
مقدار زمانی که هیرو ها بش میشن ۲٫۲۵ ۲٫۷۵ ۳ ۳٫۲۵
مقدار دمیجی که کم می کنه ۲۵ ۵۰ ۷۵ ۱۰۰

لول۳

dragon blood

این لول arrmor این هیرو رو می بره بالا و regen هلت این هیرو می بره بالا
مقدار arrmr که میده این لول ۲ ۴ ۶ ۸ ولی این لول به زمان بازی بستگی داره ولی هنوز معلوم نیست در هر چند دقیقه یه بار armorr این هیرو افزایش پیدا می کنه ولی من حدودا دیده بودم که در دقیقه ی ۵۰ ،۲۱ arrmor داشت

مقدار hp regen این هیرو ۱ ۲ ۳ ۴
لول ۶

elder dragon form
با ابن لول هیرو تبدیل به اژدها می شود و هر دفع که این لول قوی تر می شود یه خصوصیاتی به این هیرو اضافه میشه البته اگر ۶ بشی اگر از ۶ در بیای اون خصوصیات میره تا وقتی که دوباره ۶ کنی
اولین ۶ این هیرو green dragon هست که اگر رو چیزی اتک بدی هر یه ثانیه یه بار ۳تا هلت چیزی که روش اتک دادین کم می شه البته slow ام می شه

دومین ۶ این هیرو red dragon هست که ۱۰۰% spell damage میزنه
و در نهایت سومین ۶ این هیرو blue dragon هست که ۵۰% spell damage میزنه و دمیج های این هیرو یخ هایی هستند که هر جا بر خورد کند کله دشمنانی که در اون منطقه هستند slow میشند

آیتم گیری:
اول گیم:
بعد و بعد ایتم و و و و
موقعه ای که هیروهای لول زن هست جلوتون میتونید ایتم رو برید تا از لول هایی که شما را اذیت میکنند در امان بمانید
یا اگر خواستین فان بشه که رو میریدو FF!

لول گیری:Plus

Plus…

به نظره من بهترین یار ها:

به نظره من بهترین دشمن ها: