[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]محتوای همیشه سبز در طراحی سایت به محتوایی گفته می شود که همچنان بدست آوردن ترافیک جستجو و خواننده مطلب توسط آن تا مدت ها پس از انتشار آن ادامه داشته باشد در این مقاله به چند ویژگی محتوای همیشه سبز در طراحی سایت اشاره می کنیم که اغلب نادیده گرفته می شوند اما هنوز برای یک استراتژی بازاریابی محتوای موفق ضروری است. محتوای مورد نظر همان اندازه که برای خوانندگان است برای ترافیک جستجو نیز می باشد بزرگترین تصور غلط در طراحی سایت در مورد محتوای همیشه سبز این است.
این محتوا فقط برای خوانندگان است و مخالف موتورهای جستجو می باشند این موضوع به این دلیل است که اکثر مقالات سئو طراحی سایت را برای کاربرانتان ایجاد کنید و نه برای موتور جستجو برای محتوای همیشه سبز در طراحی سایت این موضوع باید بر عکس در نظر گرفته شود محتوای همیشه سبز نمی تواند همیشه سبز باقی بماند مگر اینکه موتور جستجو آن را ایندکس کرده باشند و در نتایج جستجو ها باز گرداننده شوند .


[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]محتوای همیشه سبز به ارتباطی که محتوا برقرار می کند بستگی دارد کل ایده در محتوای سبز درطراحی سایت به ارتباط برقرار کردن می باشد و رابطه برقرار کردن در طراحی سایت با یک چیز ناپایدار برای اینکه یک مقاله قدیمی ممکن است به یک جستجوگر تاریخی مرتبط باشد اما به شخصی که به دنبال اطلاعات به روز می باشد بی ارتباط باشد آیا می توانید صفحه ای را در طراحی سایت ایجاد کنید که با هر دو نوع جستجو گر ارتباط داشته باشند.

[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] ، [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] ، [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] ، [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]