سیستم [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] مونوریل در شاخه کلایمرهای ثابت دسته بندی می گردد که به صورت ثابت در ساختمان نصب می گردد و برای دسترسی به نمای ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد.

برای اجرای سیستم کلایمر مونوریل در ساختمان ها، مراحل زیر توسط شرکت طراح و مشاور کلایمر ارائه می گردد.

دریافت پلن ساختمان و بررسی ساختار کلی آن جهت اجرای سیستم کلایمر مونوریل .در این مرحله که استارت اولیه اجرای پروسه می باشد، پلن ساختمان به شرکت مشاور مجری کلایمر ارسال می گردد و شرکت نیز با استفاده از استانداردهای تدوین شده اقدام به تهیه و تدوین نقشه و تهیه پروپزال نموده و مراحل کار با مشارکت و همکاری کارفرما مشخص می گردد.
لازم به توضیح است که قبل انجام پروسه نماکاری، اقدامات لازم برای اجرای پروسه یک انجام پذیرد تا از تخریب و دوباره کاری جلوگیری به عمل آید.

نصب دستک ها و اتصالات ثابت پس از تائید نقشه های اجرائی سیستم کلایمر توسط کارفرما و بهینه سازی نقشه های فاینال توسط شرکت مجری کلایمر، مرحله نصب دستک ها و اتصالات ثابت خواهد بود.
نصب کلایمر BMU به ریل، مرحله نهایی اجرای پروسه کلایمر مونوریل است. بعد از اجرای نمای ساختمان، کابین BMU که یکی از تجهیزات اصلی سیستم کلایمر مونوریل می باشد، با استفاده از ترولی برقی یا دستی بر روی ریل نصب می گردد.
موارد مهم:

الف – برای بررسی امکان سنجی اجرای سیستم کلایمر مونوریل، پلن ساختمان به شرکت ارسال شده و کارشناسان این شرکت پس از بررسی اولیه، در صورت نیاز بازدید میدانی به عمل آورده و پیشنهاد جامع و پروپزال اجرائی را ارائه می نمایند.