در اینجا شهر تخت جمشید، هزاران ستون یا پارس، ثروتمندترین شهر روی زمین است و یکی از شهرهای باستانی ایران است که پایتخت شاهزادگان معروف ایران است. در دامنه کوه رحمت، که در گذشته به نام کوه مهر و میترا، 57 کیلومتری شهر شیراز در ایران بود، PERSPOLIS به عنوان شهر انتخاب شد.
در 518 پیش از میلاد، تعدادی از معماران و هنرمندان مهندسی با تجربه از چهار گوش جهان از این شهر اخراج شدند. 50 سال برای ساختن شهر، با فرماندهی بزرگ داریوس و بعد از او، پسرش، خرسها و نوه داریوش اردشیر اول، پنجاه سال طول کشید. این شهر به مدت 50 سال ساخته شد. آخیلو یونانی آن را به Persep Tulis تغییر داد و بعدها نام شهر تخت جمشید را عوض کرد.
مجموعه پرسپولیس شامل 7 سالن است. در میان کاخ های تخت جمشید:
پناهگاه های آپادانا همانند دیگران است.
Hadish PALACES و همچنین نام همسر دوم Xerxes.
H PALACES
TACHAR یا کاخ زمستانی که آن را آینه اتاق می نامند.

منبع [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]