🚘این هیولای عجیب و غریب شامان نام داشته و توسط خودروساز روسی آوتوروس ساخته شده است. طول این خودرو بیش از 6 متر بوده و حدود نیم متر طویل‌تر از مرسدس می‌باشد. با در نظر گرفتن طول این خودرو می‌توانید سه دستگاه اسمارت فورتو را در همان فضایی که شامان می‌ایستد پارک کنید و هنوز هم فضای کافی بین آن‌ها وجود داشته باشد!!!!

[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]
[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]


[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]
[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]
[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]