[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] انواع فایل های تصویری تصاویر طراحی سایت و دیگر گرافیک ها اغلب می توانند یک طرح یا طرح را شکست دهند. و ما اینجا با انواع فایل های تصویر شروع می کنیم. ما قصد داریم بر روی تمرکز کنیم. این رایج ترین فرمت های فایل تصویری مورد استفاده در طراحی سایت است. شما می توانید این ترکیب ها را مطابق با بهترین کار برای هر تصویر در پروژه انجام دهید انواع فایل های تصویری طراحی سایت از این در وب استفاده نکنید زیرا فایل های فشرده سازی است.
خروجی فایل های بسیار بزرگ طراحی سایت را پشتیبانی نمی کنند بسته به اینکه چه بخشی از اینترنت شما است برای بسیاری از انیمیشن های ساده استفاده می شود. این تنها رنگ را پشتیبانی می کند و اگر این همه مورد نیاز شما باشد، ممکن است گزینه ای برای شما باشدها برای شفافیت نحوه ساخت طراحی سایت برای نرم افزارها نیز امکان پذیر است، اما شفافیت آلفا را پشتیبانی نمی کنند. این به این معنی است که هر چیزی غیر از کاملا قطور یا کاملا شفاف به این صورت طراحی سایت نشان داده نخواهد شد.

[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]طراحی سایت این یک فرمت فایل عالی است اگر به شفافیت طراحی سایت نیاز دارید، مخصوصا اگر شما نیاز به شفافیت آلفا دارید در دو طعم دهنده بیتی طراحی سایت عرضه می شود نسخه بیتی یک فایل کوچکتر است که تنها دارای رنگ است و از تنظیمات شفاف کامل برخوردار نیست نسخه بیتی یک فایل فشرده بدون فشرده است که میلیون رنگ دارد و از شفافیت آلفا پشتیبانی می کند هر دو را می توان در وب استفاده کرد، اما طراحی سایت معمولا برای شفافیت آلفا ترجیح داده می شود.


[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] ، [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] ، [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] ، [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]