[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] تقریبا هیچ صفحه ای در گوگل برای یک کلمه کلیدی در طراحی سایت به تنهایی در نتایج جستجو قرار نمی گیرد .حتی اگر کلمه ای برای آن صفحه کاملا مناسب به نظر آید .این بدین معنی است که فاکتورهای زیادی در انتخاب کلمات کلیدیدر طراحی سایت از طرف گوگل نقش دارند .هروز نیز به جمع این عوامل اضافه می گردد .به طور مثال ،مدتی پیش گوگل الگوریتم مرغ مگس خوار را برای طراحی سایت معرفی کرد هدف گوگل از این الگوریتم تنها دست یافتن به نتایج جستجوی بهتردر طراحی سایت است .
اما نکته مهمی که وجود دارد این است که اگر شما به اصول سئودر طراحی سایت پایبند باشید وهدف خود را تعین کرده باشید ونقشه راه را برای دست یافتن به آن آماده کرده باشید و در همان مسیر قدم بردارید الگوریتم های جدید نه تنها در رسیدن به هدف شما خللی ایجاد نمی کنند بلکه باعث کامیابی بیشتر ما نیز خواهند شد به عنوان مثال اگر طراحی سایتی در مورد فتوشاپ داشته باشید مطمئنا بازدید هایی خواهید داشت که انتظار آن را نداشته اید .فرض کنید صفحه ای از همان فتوشاپ شما وجود دارد که با عنوان آموزش فتوشاپ نام گذاری شده است.

[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]استفاده از عبارات کلیدی لانگ تایم در طراحی سایت انتخابی توسط شما یک یا دو بار در صفحه کفایت می کند کلا بهتر است میانگین استفاده از کلمات کلیدی بین 1تا 3 درصد نسبت به کل مطلب شما باشد .اگر بیش از حد از کلمات کلیدی در طراحی سایت استفاده کنید وضعیتی پیش می آید که موتور جستجو به این نتیجه می رسد که شما قصد تقلب را دارید.پس باید سعی کرد حالت طبیعی موجود را رعایت کرد.

[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] ، [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] ، [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] ، [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]