[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] مرغ مگس خواردر طراحی سایت یک حیوان کاملا متفاوت از پنگوین می باشد معمولا خیلی از مردم می گویند که مرغ مگس خوار رتبه بندی طراحی سایت آنها را نابود کرده است اما با بررسی و ارزیابی تقریبا تمامی موارد اعلامی مشخص شد که این مشکل از مرغ مگس خوار نبوده است. گوگل در 2013 اعلام کرد که مرغ مگس خوار را ایجاد کرده است با این حال در همان زمان اعلام کرد که حدود یک ماه است که مرغ مگس خوار فعال است.
بنابراین اگر الگوریتم مرغ مگس خوار واقعا مسئول این نوسانات فاجعه بار رتبه بندی در طراحی سایت بود ما باید شاهد این اتفاقات می بودیم که این اتفاقات نیفتاده است. به نظر برخی از نوساناتی که اتفاق افتاده است گزارش شده است اما تعداد طراحی سایت هایی که تغییر رتبه بزرگی در آن روز داشتند زیاد نبوده است.

[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]اگر شما فکر می کنید که الگوریتم مرغ مگس خوار بروی رتبه بندی طراحی سایت شما اثر گذاشته است و فکر بدی نیست که به ترافیک طراحی سایت خود خود نگاهی بیندازید تا متوجه شوید که این الگوریتم یک سقوط داشته است چرا که در این زمان الگوریتم پنگوئن برای طراحی سایت واقع شده است. اعتقاد این است که بسیاری ازمردم که تصور می کنند تحت تاثیر مرغ مگس خوار قرار گرفته اند در واقع از الگوریتم پنگوئن متاثر شده اند. به دلیل اینکه تازه شدن این الگوریتم فقط یک هفته پس از این اتفاق افتاد که گوگل درباره الگوریتم مرغ مگس خوار برای طراحی سایت اعلامیه صادر کرد.

[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] ،[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] ، [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] ،[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]