فولاد 2344 که بر اساس استاندارد آلمان شناخته شده است به فولاد H13 نیز معروف است ، یکی از پر فروش ترین فولاد ابزارهای گرمکار است که در ساخت انواع قالب های آهنگری ، قالب های حدیده کار و ریخته گری کاربرد دارد. ویژگی اصلی این گرید، ترکیب آلیاژی عناصر کروم، وانادیوم و مولیبدن است که مقاومت فولاد ابزار را نسبت به شوک و ضربه افزایش می دهد. فولاد ابزار گرم کار 2344 برای مقاومت حرارتی بسیار خوبی که دارد بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
فولاد 2344، سختی پذیری بسیار بالایی دارد و بوسیله خنک شدن در هوای ساکن سخت می شود. استفاده از حمام نمک یا کوره اتمسفر کنترل شده برای کاهش دكربوره مطلوب است. دمای مورد استفاده معمولا بین 980 تا 1010 درجه سانتی گراد بسته به مقدار اندازه است.
[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] به طور وسیعی در هردو عملیات گرم کار و سردکار مورد استفاده قرار میگیرند. در کارهای حرارتی فولاد گرم کار H13 میتواند برای ساخت چاقوهای برشی و اکستروژن های سرد شونده با روغن استفاده شود. در فرایند سردکاری، فولاد 1/2344 میتواند برای منگنه زنی و عملیات فرگینگ به کار برده شود.
برای [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] و [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] به وب سایت [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] مراجعه کنید