برای انتخاب کلمه و عبارات کلیدی مناسب من از سایت trends استفاده کردم ولی به نظرتون کلماتی که سرچشون بیشتر هست رو فقط انتخاب کنم یا اون هایی که متوسط هستند؟
چون کلمات پرسرچ حتما سخت تر هم هستند و تمام انرژی آدم رو می گیرند و دیرتر نتیجه می دهند.
کلمات کلیدی ما [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]،[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]،[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]،[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] ،[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] هستند ،کلماتی که قرمز رنگ هستند سرچشون بیشتره.