سلام به همه دوستان گلم
امروز براتون آموزش هیروی دوست داشتنی spectre رو براتون گذاشتم حالشو ببرید

[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]
Spectre | Mercurial

[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]1.9+ 16
[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]2.2 + 23
[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]2.0 + 19

اطلاعات :

وابستگی: Scourge قدرت تخریب: 46 - 50 زره: 3.22 سرعت حرکت: 295 برد ضربه: 128 نزدیک زن سرعت ضربه اولیه: 1.7 ثانیه سرعت آسیب دیدن دشمن پس از ضربه: بلافاصله قدرت دید: 1800 / 800

مقدمه

Spectre قادر است آسیب خالص به حریف بزند اگر او را تنها گیر بیاورد, او می تواند یک خنجر به سوی حریف پرت کند, که دشمن را آهسته می کند و به آن آسیب می رساند.


داستان

یک تاریکی که از زمان بوجود آمدن دنیا وجود داشته است, Mercurial نماد خشم و انتقام در بین روح هایی که مدت ها قبل مرده اند است. دشمنان خود را با بی رحمی شکار می کند.

اسکیل ها :

[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] Spectral Dagger
کلید میانبر: D
Spectre خنجر خطرناک را به سوی دشمن می فرستد که از هرجا بگزرد راه تاریک درست می کند و دشمن را آهسته می کند. Spectre زمانی که در این راه است می تواند از وسط افراد عبور کند.

تاثیرات:

1 - %5 سرعت حرکت می گیرد, دشمن %5 سرعت حرکت از دست می دهد. 50 آسیب
2 - %9 سرعت حرکت می گیرد, دشمن %9 سرعت حرکت از دست می دهد. 100 آسیب
3 - %14 سرعت حرکت می گیرد, دشمن %14 سرعت حرکت از دست می دهد. 150 آسیب
4 - %18 سرعت حرکت می گیرد, دشمن %18 سرعت حرکت از دست می دهد. 200 آسیب
 • نوع آسیب: جادویی


 • افراد مقاوم دربرابر جادو را آهسته می کند ولی آسیب نمی زند.


 • سرعت حرکت خنجر 857 است.


 • راه تاریک قابل دید است.[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] Desolate
زمانی که حریف تنهاست به او آسیب بیشتری می زند. 1 - 20 آسیب بیشتر
2 - 30 آسیب بیشتر
3 - 40 آسیب بیشتر
4 - 50 آسیب بیشتر • نوع آسیب: خالص


 • زمانی کار می کند که هم تیمی حریف در نزدیکی او (شعاع 325) او نباشد.


 • کپی ها نیز این توانایی را دارند.[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] Dispersion
باعث می شود آسیبی که Spectre خورده از به همه دشمنان نزدیک او در شعاع زیادی بازتاب شود. دشمنانی که دورتر اند آسیب کمتری می بینند.
1- %10 از آسیب
2- %14 از آسیب
3- %18 از آسیب
4 - %22 از آسیب
 • نوع آسیب: خالص (Pure)


 • کپی ها تحت تاثیر این توانایی قرار نمی گیرند.


 • زمانی که حریف در شعاع 300 است بیشترین آسیب را از این توانایی می بیند.[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] Haunt
کلید میانبر: T یک تصویر از خود برای هر دشمن می سازد. این تصویر ها غیر قابل کنترل هستند, %200 آسیب بیشتر می گیرند و %40 قهرمان واقعی آسیب می زند.


 • کپی ها دارای توانایی Desolate هستند.


 • کپی ها قابل کنترل نیستند.


 • 1 ثانیه زمان نیاز است.
اسکیل گیری:

+


آیتم گیری:اول بازی: [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]

اواسط بازی: [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]

اخر بازی:
[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]