سلام به همه دوستان گلم


این آموزش بر اساس آخرین مپ 6.74 می باشد

مشخصات اولیه:

18+1.85
[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]
22+2.6

15+1.75

Affilation:Scourge
Damage:46-48
Armor:3.08
Movespeed:290
Attack Range:450
Attack Animation:0.3/0.7
Casting Animation:0/0.51
Base Attack Time:1.7
Missile Speed:900
Sight Range:1800/800

نقاط قدرت:
1-یکی از بهترین کنگر ها با کولدان کم لول ها
2-در لول 1 به راحتی فرست بلاد می گیرد
3-لول 6 بسیار خطرناک
4-وارد های مجانی (لول 3)

نقاط ضعف:
1-همه دمیج لول هایش مجیکال میباشد بنابراین توسط این دو آیتم تقریبا خنثی می شوند
2-وقتی هیل دشمن توسط لول های شما به زیر 25 برسد و همچنان در حال کم شدن باشد یار دشمن میتواند deny کند.
3-دمیج اولیه کم
4-مانا کم


اسکیل ها:

Venomous Gale


به طرف دشمن یک چیز سمی پرتاپ می کند که دشمن را اسلو می کند و مقداری دمیج اولیه می دهد و در طول زمان هم دمیج میزند
مانا مصرفی ( به ترتیب از چب به راست)
135/120/105/90

کولدان:22

رنج زدن لول : 800

AOE:125

مدت زمان اثر:15.1

دمیج:
50 اولیه/10 در طول زمان
70 اولیه/20 در طول زمان
70 اولیه/40 در طول زمان
100 اولیه/50 در طول زمان

نکته:دمیج مجیکال
2-هیرویی که توسط این لول آلوده شده باشد اگر هیلش به زیر 25% برسد میتوان آن را توسط هیرو های یار deny کرد
3-دمیج در طول زمان هر 3 ثانیه اعمال می شود
4-اول 50% اسلو می کند و بعد کم کم کم می شود

Poison Sting


به اتک های معمولی ونومنسر سم اضافه می کند ، اسلو می کند و 7 ثانیه می ماند.
مانا مصرفی: N/A
کولدان:NA
رنج:N/A
AOE:N/A
مدت زمان اثر : 7 ثانیه

5 دمیج در ثانیه /اسلو 11%
10 دمیج در ثانیه/اسلو 12%
15 دمیج در ثانیه/اسلو13%
20 دمیج بر ثانیه/اسلو 14%

نکته:دمیج مجیکال - Passive
2-سم میتواند بکشد
3- buff می باشد.

Plague Ward


وارد های مار شکل ظاهر می کند،وارد ضد مجیک است،40 ثانیه دوام می آورد

مانا مصرفی:20
کولدان:5
رنج:850
AOE:N/A
مدت زمان پایداری:40 ثانیه

75hp/11damage
200hp/21damage
325hp/32damage
450hp/42damage

نکته : دمیج piercing

Poison Nova


یک دایره مواد سمی آزاد میکند که 12 ثانیه دمیج میدهد. توسط آقانیم upgrade می شود.

مانامصرفی:
400/300/200
کولدان:
100/120/140(*60)
رنج : N/A
AOE:830
مدت زمان:15/14/12
14*/15*/16*

36(*58)/دمیج بر ثانیه
58(*81) دمیج بر ثانیه
81(*108) دمیج بر ثانیه

نکته:دمیج مجیکال
2-توسط می تواند ارتقا داده شود (* مقادیر بر حسب ارتقای آقانیم)
3-نمی تواند دمیج کشنده بدهد(HP روی 1 باقی می ماند)

لول گیری:


+

+

آیتم های اول بازی:سپس : را به تبدیل می کنیم تا مشکل مانا تا حدی جبران شود و آرمور بدهد

آیتم های اصلی:
موومنت اسپید و اتک اسپید خوبی میده
از گوشت شدن در مپ جلوگیری میکنه
برای فرار کردن یا وارد شدن به درگیری و 6 کردن
هیرو رو سفت تر میکنه
اتکر میشه
آیتم های لوکس:
لول 6 هیرو رو خیلی خطرناک میکنه و کولدان رو پایین میاره و مدت زمان پایداری سم (مشکل مانا هم حل میشه)
نیازی به گفتن نداره!
دمیج و اتک اسپیدو میس

هیرو های مچ:
بهترین مچ برای این هیرو هست چون لول 6 وی باعث میشه دیگه hp حریف reg نشه!
با هم تو یک درگیری 6 کنند فکر نکنم کسی زنده بمونه !
قابلیت بلینک از فرار کردن جلوگیری میکنه
قابلیت بلینک از فرار کردن جلوگیری میکنه
فکر کن باهم برن تو لاین دهن هیرو مقابل سرویس میشه
همانطور که دوستمون گفت میتونه خیلی اذیت کنه همراه ونو تو لاین

هیرو های ضد:
لول 3 این هیرو باعث میشه لول های ونو بی اثر بشن
نیازی به گفتن نداره
اصلا نمیمیره!
لول 6 این هیرو نمیزاره hp کم بشه سریع reg میکنه
تا داره میمیره 6 میکنه اسپل های ونومنسر هدر میشه