این دستگاه ها به طور کلی به سه نوع تقسیم میشوند کلی ترین دسته بندیهای این محصول شامل موارد زیر هستند:

میخکوب شازژی
میخکوب برقی
میخکوب بادی

هر یک از انواع [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] دارای کاربرد های خاصی هستند و قدرت هر یک از این تفنگ ها متفاوت است. برخی از انها برای انجام کارهای کوچکتر و انواع پیچیده تر برای انجام کارهای صنعتی و سنگین تر مورد استفاده قرار میگیرند. این تفنگ ها بر اساس قدرتشان کاربردهای مختلفی دارند.