پیچ‌های تخت تنها یک شیار دارند، بنابراین برای باز کردنشان به ابزارهایی شبیه همان ابزارهای مورد نیاز برای باز کردن پیچ‌های چهارسو احتیاج داریم. با این اوصاف روش‌های باز کردن پیچ‌های تخت با ابزاری به جای پیچگوشتی عبارتند از:

باز کردن [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] با استفاده از سکه
باز کردن [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] با استفاده از کارد میوه خوری
باز کردن پیچ با استفاده از انبردست
اما این‌ها فقط روش‌های مشترک بین پیچ‌های تخت و چهارسو بودند و روش‌هایی هم هستند که تنها برای باز کردن پیچ‌های تخت به کار می‌آیند. روش‌هایی مثل:

استفاده از کارت‌های محکم پلاستیکی؛ مثل کارت بانکی کارت اتوبوس و مترو، کارت ویزیت‌های محکم و …
انتهای تیوپ خمیر دندان یا کرم‌های تیوپی
[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]