قفل بازشو خودکار (fail-safe lock) یک نوع خاص و ابتدایی از قفل‌های دیجیتال هستند که عملکرد چندان پیچیده‌ای ندارند و تنها در برخی موارد خاص و ویژه مورداستفاده قرار می‌گیرند. درقفل‌های دیجیتالقفل‌های دیجیتال [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] بازشو خودکار شما نیاز چندانی به بسته ماندن قفل ندارید و به دنبال باز شدن به‌موقع درب به هنگام اتفاقات و شرایط اضطراری هستید.

اگر به واژه‌شناسی قفل‌های بازشو خودکار بپردازیم از دو واژه Fail و Safe تشکیل شده است متوجه می‌شویم که به هنگام قفل شدن درب در یک منطقه محافظت شده، شما احساس امنیت نمی‌کنید، اما اگر درب قفل نباشد، به معنی خروج سریع و به‌موقع می‌باشد. در قفل بازشو خودکار، به هنگام قطع شدن جریان الکتریکی، قفل باز شده و امکان خروج فراهم می‌شود.