سلام به همگی

strength:22+2.4agility:11+1.3intelligence:21+2.5
بر طبق مپ v6.74c


مشخصات:
Attack Animation: 0.46 / 0.54

* Damage: 45 - 55

* Casting Animation: 0.4 / 1.1

* Armor: 0.54

* Base Attack Time: 1.7

* Movespeed: 295

* Missile Speed: 900

* Attack Range: 600

* Sight Range: 1800 / 800


داستان هیرو:

این شیطان مخوف از بهم پیوستن ارواح جنگجویانی که در جنگ کشته شده اند تشکیل شده این روح نا ارام حیات دشمنانش را میکشد و میبلعد و فقط عذاب دادن دشمنانش وی را خشنود می سازد


نکات مثبت:

قابلیت slow کردن خوب

پول خوری مناسب

hp خوب
نکات منفی:

کنترل سخت هیرو

ضعیف در مواقعی که با چند هیرو درگیر میشود


اسکیل ها:


Grave Chill

با زدن این لول بر روی حریف به میزان 32% از اتک اسپید و move speed حریف می کاهد و به اتک اسپید و move speed شما می افزاید میزان ماندگاری این لول با گرفتن بیشتر این لول زیاد می شود که به صورت زیر استلول 1: 3 ثانیهلول 2: 4 ثانیهلول 3: 5 ثانیهلول 4: 6 ثانیهمانا به ترتیب: 70/80/90/100


کولدان:10 ثانیه


Soul Assumption

شما با هر 110 تا دمیجی که دشمن یا هم تیمی های شما می خورند یک soul می گیرید شما 6 ثانیه فرصت دارید که این soul های جمع شده را به صورت لول به دشمن بزنید هر روح (soul) جمع شده 60 عدد دمیج دارد مقدار دمیج این لول به صورت زیر حساب می شودمقدار دمیج لول= (60 *تعداد soul های جمع شده)+20 دمیجلول 1: ماکزیمم 3 روحلول 2: ماکزیمم 4 روحلول 3: ماکزیمم 5 روحلول 4: ماکزیمم 6 روحمانا به ترتیب: 170/160/150/140


کول دان:4 ثانیهGravekeeper's Cloak

این لول به صورت خودکار عمل میکنه و به شما ارمور میده و باعث میشه مقداری از دمیج لول ها رو نخورید که مقدارش به صورت زیر استلول 1: 1 ارمور و 3% کمتر دمیج خوردن لول.دارای کولدان 12 ثانیه ایلول 2: 2 ارمور و 6% کمتر دمیج خوردن لول.دارای کولدان10 ثانیه ایلول 3: 4 ارمور و 12% کمتر دمیج خوردن لول.دارای کولدان 8 ثانیه ایلول 4: 5 ارمور و 16% کمتر دمیج خوردن لول.دارای کولدان 6 ثانیه اینکته:مقدار ارمور در 4 لایه داده می شود (یعنی * 4 میشود) اما با خوردن هر 2 اتک یک لایه از بین میرود و بعد از گذشتن کولدان مورد نیاز دوباره ان لایه از بین رفته بر میگردد
Summon Familiars

با زدن این لول 2 خفاش به کمک هیرو شما میان که دمیج ضربه خوبی دارن در ضمن یک لول هم دارند که هم stun میکنه هم دمیج می زنه مشخصات خفاشها به صورت زیرهلول 1:دمیج ضربه حداکثر 56(برای هر خفاش) و 300 تا hp ودر صورت زدن لول این خفاشها به مدت 1 ثانیه stun و60 تا دمیجلول 2:دمیج ضربه حداکثر98 (برای هر خفاش) و 450 تا hp ودر صورت زدن لول این خفاشها به مدت 1.25 ثانیه stun و60 تا دمیجلول 3:دمیج ضربه حداکثر 154 (برای هر خفاش)و 600 تا hp ودر صورت زدن لول این خفاشها به مدت 2 ثانیه stun و60 تا دمیج

نکته:برای stun کردن باید در فاصله 325 یاردی هیروهای مورد نظر از لول خفاشها استفاده کرد تا دشمنان را stun کند
نکته: بعد از زدن لول خفاش خود خفاش به مدت 8 ثانیه stun میشود در این مدت hp ان خفاش کاملا پر میشود و نمیتوان به او اتک دادتوجه:با بستن ایتم aghanim تعداد خفاشها از 2 عدد به 3 عدد میرسدکولدان:180/160/140


مانا:150


نحوه ی بازی:

در ابتدا به لول اپ شدن بپردازید و تا جایی که میتوانید کریپ بزنید بعد از گرفتن لول 6 خود می توانید در لاین هیروهای مقابل را اذیت کنید وهم می توانید به جنگل رفته و با خفاش های خود کریپ های جنگل را بزنید سعی نکنید لول 1 خود را همیشه در موقع فرار حریف بزنید زیرا این لول از اتک اسپید حریف می کاهد بنابراین در درگیریها بسیار کارامد است.لول خفاشهای خود را با 1 ثانیه تاخیر پشت سر هم بزنید زیرا در این صورت مقدار زمان بیشتری حریف را در stun نگاه میداریدنحوه ی لول گیری:


lvl:01

lvl:02

lvl:03

lvl:04

lvl:05

lvl:06

lvl:07

lvl:08

lvl:09

lvl:10

lvl:11

lvl:12

lvl:13

lvl:14

+lvl:15

lvl:16

lvl:17---25+
نحوه ی ایتم بندی:
ایتم های اول بازی:

ایتم های وسط بازی:
ایتم های اخر بازی:
ایتم های مناسب:
هیروهای ضد و یار :
هیروهای یار:

هیروهای ضد: