درب ضد سرقت ارزان

[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]

با توجه به شرایط بازار بعضی از ساختمان سازان تمایل به خرید [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] ارزان دارند . ولی اولین چیزی که به ذهن نفوذ می کند درب ضد سرقت ارزان چینی می باشد که [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] ارزان چینی را می توان همچون سایر محصولات چینی به دون کیفیت خوب و بد تقسیم بندی کنیم.
درب ضد سرقت ارزان چینی با کیفیت پایین واردات خوبی را در ایران داشته است ولی آیا به راستی به درب ضد سرقتی که ضخامت فلز های داخلی آن چهار دهم میلی متر می باشد می توان به عنوان مهمترین قسمت ورودی آپارتمان و ورودی واحد استفاده شود و آیا خرید این نوع درب ها برای بعضی از سازندگان فقط یک نوع رفع تکلیف می باشد. آیا بهتر نیست یک درب ورودی معمولی را جایگزین این نوع درب های کنیم.

در ضد سرقت ارزان

ولی همان طور که در بازار مشاهده می کنیم در ضد سرقت ارزان چینی با کیفیت بالا نیز وجود دارد ولی قیمت این نوع درب ها با درب های ایرانی برابری می کند. و براستی بهتر نیست از محصولات ساخت وطن برای آبادانی این کشور استفاده شود. به جای استفاده از در ضد سرقت ارزان چینی بی کیفیت می توانیم از درب های با کیفیت اتحاد درب استفاده کنیم.

منبع https://etehaddarb.ir/