صحبت درمورد ورزش و تفریح به انگلیسی

Clerk: Can I help you?
Gina: Yes, thank you. I want something for my boyfriend. It’s his birthday tomorrow.
Clerk: Ok. What sports does he like? Does he play baseball?
Gina: No, he doesn’t.
Clerk: How about table tennis? You can play together.
Gina: No, we don’t really like table tennis.
Clerk: Well, does he ski?
Gina: Yes! He skis all the time. Do you sell skis?
Clerk: Yes, we do. And there’s a ski sale right now.
Gina: Great!

فروشنده: می‌تونم کمکتون کنم؟
جینا: بله، ممنون می‌شم. می‌خوام یه چیزی برای دوستم بگیرم. فردا تولدشه.
فروشنده: بسیار خوب. به چه ورزش‌هایی علاقه داره؟ بیس بال بازی می‌کنه؟
جینا: نه.
فروشنده: تنیس روی میز چطور؟ می‌تونید باهم بازی کنید.
جینا: نه، تنیس روی میز دوست نداریم.
فروشنده: خب، اسکی می‌کنه؟
جینا: بله! همیشه میره اسکی. چوب اسکی می‌فروشین؟
فروشنده: بله و الان چوب‌های اسکیمون در حراج هستند.
جینا: عالیه!

[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]

صحبت درمورد ساعت و زمان به انگلیسی
نیمه شب می رویم آنجا.

We will go there at midnight 12 A.M.


جای که تیک تیک ساعت باشه ، نمی توانم دراز بکشم.

I can’t lie in a place listening to the clock ticking.


صدای تیک تاک ساعت را دوست ندارم.

I don’t like the tick- tock of the clock.


مریم ساعت زنگ دار را برای 6:30 صبح کوک کرد.

Maryam set the alarm clock for 6:30 A.M.


ساعت آشپزخانه چند را نشان می دهد؟

What time is it by the kitchen clock?


ساعت آشپزخانه درست نیست. اشتباه است.

The kitchen clock is not right. It’s wrong.


لطفاً قبل از اینکه بخوابی آن ساعت را کوک کن.

Please wind up that clock before you go to bed.


باید آن را بر عکس عقربه های ساعت کوک کنی.

You have to wind it up anti- clockwise.


مطمئنی نباید در جهت عقربه های ساعت کوک کنم؟

Are you sure I should not wind it up clockwise.

ساعت من نیازی به کوک کردن ندارد.

My watch does not need winding.


قبل از اینکه ظرفها را بشویی ساعتت را بیرون بیاور.

Take off your watch before you wash the dishes.


ساعتم ضد آب است.

My watch is water-proof.


فایده این ساعت چیست؟ هیچ وقت زنگ نمی زند.

What’s the use of this watch? You never hear the alarm go off.


ساعت را کی جلو / عقب می برند؟

When will the clock go forward/back?


امسال ساعت را جلو / عقب نمی کشند.

This year they won’t put the clock forward / back.


وقتی رسیدم دانشگاه اولین کاری که می کنم این است که ساعت کی زنم.

The first thing that I do when I arrive at the university is to clock.


در دانشگاه ما ساعت ورود و خروج زدن اجباری است.

It’s necessary to clock in / out at our university.


چقدر زمان سریع می گذرد.

How time flies!


[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]

در مانامو امکان دعوت دوستان به برنامه وجود دارد، از این امکان استفاده کنید تا بتوانید از امکانات مختلف برنامه بهره مند شوید و بتوانید امتیاز و کمیسیون بگیرید.
[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] در مانامو