سلام به همه دوستان گلم

اینم آموزش کامل lycan هیروی دوست داشتنی من • Strength

 • 22 + 2.75
 • Agility

 • 16 + 1.9
 • Intelligence
  15 + 1.55نقاط قوت :
اتک بالا
As بالا
MS بالا
گنکر خوب
فارمر خوب
فرار از لول 6 خیلی سخت
نیاز کم به ایتم
نقاط ضعف:
در برابر لول ضعیف
تا قبل از لول 6 گوشت است
اسکیل هاحرف نارنجی Hot Key می باشد)
1- Summon Wolves :
با استفاده از این لول لایکن 2 گرگ رو احضار می کند که می تواند به دشمنان اتک بزند و برای فارم خوب است در لول 2 به بعد ان ها ضربات سنگین تری می توانند وارد کنند در هر لول خون هر گرگ بیشتر می شود

زمان ماندگاری گرگ ها:
55 ثانیه در تمام لول ها

کول داون :
30 ثانیه در تمام لول ها

مانا مورد نیاز :
125 در تمام لول ها
--------------

2- Howl :
با استفاده از این لول Lycan اتک هیرو ها و یونیت هایی که در مپ هستند را بالا می برد به میزان زیر به یونیت ها و هیرو ها اتک می دهد این اتک 12 ثانیه در هیرو ها و یونیت ها باقی می ماند

میزان اتک دهی به هیرو ها / یونیت ها :
1- 20 هیرو ها / 4 یونیت ها
2- 30 هیرو ها / 8 یونیت ها
3- 40 هیرو ها / 12 یونیت ها
4- 50 هیرو ها / 16 یونیت ها

مانا مورد نیاز :
1- 15
2- 20
3- 25
4- 30

کول داون :
1- 50
2- 45
3- 40
4- 35
---------------
3- Feral Impulse :
این اسکیل به لایکن و گرگ هایش در هر لول به میزانی اتک و اتک اسپید می دهد این اسکیل خودکار می باشد

میزان اتک دهی / اتک اسپید دهی :
1- افزایش 15٪ اتک / افزایش 15٪ اتک اسپید
2- افزایش 20٪ اتک / افزایش 20٪ اتک اسپید
3- افزایش 25٪ اتک / افزایش 25٪ اتک اسپید
4- افزایش 30٪ اتک / افزایش 30٪ اتک اسپید
--------------------------
4- Shapeshift :
با استفاده از این اسکیل لایکن تبدیل به گرگ می شود و Healt ، اتک ، سرعت خودش را بالا می برد این اسکیل برای 18 ثانیه باقی می ماند

میزان بالا بردن خون :
1- 100 Hp
2- 200 Hp
3- 300 Hp

مانا مورد نیاز :
100 برای همه ی لول ها

کول داون :
1- 100 ثانیه
2- 70 ثانیه
3- 40 ثانیه

نکته: شما پس از گرگ شدن 1 اسکیل به شما اضافه می شود

Critical Strike :
این اسکیل خودکار می باشد و به شما این امکان رو می دهد که شانس وارد کردن اتک قوی تر رو بالا ببرید

میزان بالا بردن شانس:
305 برای همه لول ها

اسکیل گیری:

برای اتکر:
+ + ...
برای فارمر:

+ + ...


ایتم گیری:

اول بازی :
سعی کنید لاین بالا و پایین برید تا از شاپ لاین خرید کنید
شما در اول بازی باید ایتم هایی بگیرید که زود نمیرید و همچنین اتک شما بالا باشد • [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]


وسط بازی : • [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]


اخر بازی : • [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]


همچنین میشه برای هیرو [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] بست
اگر به Slow هم نیاز داشتید میتونید ببنیدید
هیرو های مچ و انتی :
هیرو های مچ:
در ضمن این هیرو با همه هیرو ها مچ است
هیرو هایی که از فرار دشمن جلوگیری می کنند و استون دارند یاران خوبی برای این هیرو هستند :
 • [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]


هیروه های انتی :
هیرو هایی که به این هیرو اتک منفی یا ارمور منفی می دهند یا Hp خودشون رو با هیرو عوض می کنند انتی های سر سختی برای این هیرو هستند:
 • [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]


یکی از انتی های سر سخت این هیرو [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] هست در مقابل لول 6 تغریبا هیج شانسی ندارید
[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] اینم که استرنج کش معروف