سلام دوستان عزیز

اینم آموزش

امیدوارم که حالشو ببریدNerubian Assassin | Anub'arak
[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]2.1 + 18
[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]2.2 + 19
[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]2.0 + 18

اطلاعات

وابستگی: Scourge
قدرت تخریب: 49 - 53
زره: 3.66
سرعت حرکت: 300
برد ضربه: 128 نزدیک زن
سرعت ضربه اولیه: 1.7 ثانیه
سرعت آسیب دیدن دشمن پس از ضربه: بلافاصله
قدرت دید: 1800 / 800


مقدمه

او جنگ را با Stun شروع می کند سپس Mana دشمن را می سوزاند, حریف را بی فایده و آسیب پذیر می کند. او با Vendetta ناپدید می شود, سریع تر حرکت می کند, و قدرت آسیب را برای یک ضربه افزایش می دهد. فرار از Impale او بسیار سخت است و سوسک هایش می توانند برای او جاسوسی کنند و از دشمن خبر بدهند.


داستان

Anub'arak زمانی بزرگترین قهرمان Nerubian ها بود, اما در جنگ دوم عنگبوت ها شکست خورد. او توسط Lich King Ner'zhul احیا شد, کسی که به Anub'arak قول جاودانگی در عوض وفاداری داد.


توانایی ها

[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] Impale

کلید میانبر: E
زمین را با چنگال بزرگ می کوبد, باعث آسیب و Stun دشمن می شود.
1 - 80 آسیب
2 - 140 آسیب
3 - 200 آسیب
4 - 260 آسیب

کول داون:
11 ثانیه

مانا:
1- 95
2- 115
3- 135
4- 155  • نوع آسیب: جادویی

  • قبل از Stun واقعی دشمنان 0.52 ثانیه در هوا می مانند.

  • برد این توانایی 700 است.


[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] Mana Burn

کلید میانبر: R
انرژی منفی می فرستد که Mana حریف را نسبت به Intelligence اش می سوزاند و به اندازه Mana سوزانده شده آسیب می زند. رنج این اسکیل 600 می باشد  • نوع خسارت:جادوئیکول داون :
1- 28 ثانیه
2- 20 ثانیه
3- 12 ثانیه
4- 4 ثانیه

مانا :
1- 90
2- 110
3- 130
4- 150
  • نوع آسیب: جادویی


Spiked Carapace
کلید میانبر: D
باعث می شود که در زمان زدن لول اگر اتکی به او وارد شود رفلکس می شود و به خود کسی که اتک داده بر می گردد و اتک می خورد و برای زمانی استون می شود

زمان استون :
1- 0.6 ثانیه
2- 1.2 ثانیه
3- 1.8 ثانیه
4- 2.4 ثانیه

کول داون :
10 ثانیه

مانا :
50

[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] Vendetta
کلید میانبر: V
Nerubian Assassin ناپدید می شود. می تواند پدیدار شود و آسیب زیادی به اولین هدف وارد کند.
سطح 1 - 225 آسیب بیشتر, افزایش سرعت حرکت
سطح 2 - 375 آسیب بیشتر, افزایش سرعت حرکت
سطح 3 - 525 آسیب بیشتر, افزایش سرعت حرکت

مانا :
1- 160
2- 210
3- 260

کول داون:
1- 70 ثانیه
2- 60 ثانیه
3- 50 ثانیه

  • نوع آسیب: عادی

  • اگر مدت زمان ناپدید شدن تمام شود, Nerubian دیگر نمی تواند آسیب بیشتر بزند.

  • ناپدید شدن بلافاصله است و به زمان نیاز ندارد.


اسکیل گیری :

1/[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]

2/[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]/[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]

3/[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]

4/[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]/[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]
5/[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]
6/[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]
7/[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]
8/+/[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]

9/+/[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]

10-+/[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]

11-[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]
12-[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]/+
13-[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]/+
14-[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]/+
15-+/[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]
16- [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]
17/+/[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]
18/+/[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]

19/+
20/+
21/+
22/+
23/+/[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]
24/+/[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]
25/+/[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]


آیتم گیری:

اول بازی:
[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]
اواسط بازی:
[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]

بیشتر:
[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]