سلام به دوستان گلم

این بار آموزش هیروی تاریخی rexxar رو واستون گذاشتم حال کنید


Rexxar


 • strength

 • 23 + 2.2
 • Agility

 • 18 + 1.6
 • Intelligence

 • 16 + 1.9
مشخصات هیرو : • Affiliation: Sentinel
 • Attack Animation: 0.3 / 0.7
 • Damage: 56 - 60
 • Casting Animation: 0.5 / 0.5
 • Armor: 4.52
 • Base Attack Time: 1.7
 • Movespeed: 310
 • Missile Speed: Instant
 • Attack Range: 128 :melee
 • Sight Range: 1800 / 800اسکیل ها :

1- Wild Axes :
با استفاده از این ایتم Rexxar به سمت دشمنان تبر هایی را تا رنج 1300 پرتاب می کند که هم در رفت و هم در برگشت به دشمن خسارت وارد می کنند این اسکیل به کسانی که Magic Immune خسارت وارد می کند.با پرتاب تبر ها سمت درختان قطع می شوند

میزان خسارت:

1- 90 خسارت
2- 120 خسارت
3- 150 خسارت
4- 180 خسارت

کول داون :
13 در تمام لول ها

مانا:
120 در تمام لول ها
-----------------
Call Of the Wild

2- :
با استفاده از این اسکیل Rexxar در لول اول 1 شاهین و در لول های بعد یک شاهین بزرگ و یک گراز وحشی بزرگ که تیر های ارسالی توسط گراز دارای قابلیت Slow دشمنان است

تاثثیرات :
1- اخضار یک شاهین
2- احضار یک شاهین و یک گراز وحشی
3- احضار یک شاهین بزگ و یک گراز وحشی
4- احضار یک شاهین بزرگ و یک گراز وحشی بزرگ

مانا:
25 برای تمام لول ها

میزان ماندگاری :
1- 0 الی 60 ثانیه
2- 70 ثانیه
3- 80 ثانیه
4- 90 ثاینه
-------------
Inner Beast :

3-
این اسکیل خودکار می باشد و به Rexxar اتک اسپید می دهد

میزان اتک اسپید :
1- 18٪
2- 26٪
3- 32٪
4- 40٪
---------------
Primal Roar :

4-
با استفاده از این اسکیل Rexxar یک فریاد می کشد و باعث دمیج خوردن و استون شدن حریفان شود رنج این اسکیل با اقانیم افزایش می یابد نوع دمیج این اسکیل جادوئی (Magical) می باشد

میزان خسارت / میزان استون :

1- 200 خسارت اصلی و 100 خسارت از هر طرف / 50٪ استون
2- 250 خسارت اصلی و 200 خسارت از هر طرف / 50٪ استون
3- 300 خسارت اصلی و 300 خسارت از هر طرف / 50٪ استون

رنج / اقانیم :

600 برای تمام لول ها / 900 با اقانیم

کول داون / اقانیم :

1- 80 ثانیه / 45 ثانیه
2- 75 ثانیه / 45 ثانیه
3- 70 ثانیه / 45 ثانیه

مانا :
1- 150
2- 175
3- 200

زمان استون :
1- 2/3 ثانیه
2- 3/3.5 ثانیه
3- 4 ثانیه


طریقه اسکیل گیری:
+ ...
طریقه ایتم گیری:
اول بازی: • [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]


وسط بازی: • [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]


اخر بازی: • [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]

هیرو های مچ و انتی :


هیرو هایی که به اتک این هیرو کمک می کنند و از فرار دشمن جلوگیری می کنن مچ خوبی برای این هیرو هستند مثل: • [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]


این هیرو با همان هیرو هایی که مچ هست انتی هم هست و اگر هیرو لول استون داشته باشد کار برای رکسار سخت می شود : • [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]