سلام به همه
strength:16+1.8

agility:15+1.6

intelligence:22+2.8


بر طبق مپv6.74c

* Attack Animation: 0.3 / 0.85
* Damage: 38 - 54
* Casting Animation: 0.3 / 2.4
* Armor: 1.1
* Base Attack Time: 1.7
* Move speed: 315
* Missile Speed: 900
* Attack Range: 600
* Sight Range: 1800 / 800داستان هیرو:
Keeper of The Light یک قهرمان پشتیبان است. او توانایی های پشتیبانی برای هر شرایطی را دارد. او استاد تغییر Mana است, با Chakra Magic مقداری زیادی از انرژی یاران خود را بازیابی می کند و با Mana Leak انرژی دشمنان را بیرون می کشد. قدرت Illuminate او یک موج عظیم انرژی را آزاد می کند, آسیب زیادی به دشمنانی که نزدیک هستند می زند. بدلیل نیاز به زمان زیاد برای اجرای قوی این Spell , بیشتر برای حمله های بزرگ و یا دفاع از پایگاه استفاده می شود. قدرت Spirit Form پشتیانی او را بیشتر می کند. زمانی که این روح را دارد دیگر لازم نیست برای اجرا Illuminate حاضر باشد زیرا روح این کار را برای او انجام می دهد و خود می تواند براحتی بگردد و طلسم های دیگری اجرا کند. همچنین دو قدرت Recall و Blinding Light می گیرد. Recall هر قهرمان هم تیمی را که بخواهد به مکان Ezalor منتقل می کند, و Light Blindinمقدار زیادی نور رها می کند که باعث دور شدن دشمنان و خطا رفتن ضربات آنان می شود.
Illuminate


این لول را می توانید بر روی زمین دشمن یا هر طرف که مایلید بزنید.وقتی این لول را میزنید مدتی طول میکشد که این لول به حداکثر قدرت خود برسدو به طرف جلو حرکت کند در حین زدن این لول میتوانید با زدن دوباره این لول لول رابه صورت ناقص بزنید اما باید توجه داشت که به ازای هر ثانیه این لول 100 تا دمیج بیشتر میدهد پس اگر نیمه کاره این لول را ول کنیم طبیعتا دمیج کمتری میدهد
حداکثر دمیج این لول به صورت زیر است

level1: 200---------------------------level2: 300-------------------------------level3: 400----------------------------level4: 500

رنج:800

کولدان:10

مانا:150


Mana Leak


این لول را میتوان بر روی دشمن زد که به ترتیب

level1:3.5%

level2:4%

level3:4.5%

level4:5%
از مانا کل هیروی حریف کم میکند و اگر دشمن حرکت کند به ازای هر ثانیه حرکت او 100 واحد از مانای اوکم میشود و در صورت تمام شدن مانای او به ترتیب


level1: 1.3

level2: 1.6

level3: 1.9

level4 2.2
ثانیه stun میشود

مقدار تاثیر گذاری این لول به ترتیب 4/5/6/7 ثانیه می باشد

مانا:75
کولدان:18

Chakra Magic


این لول را میتوانید بر روی خود و یارانتان بزنید.با زدن این لول به ترتیب مقدار 75/150/225/300 مانا به شما و یا کسی که این لول را بر او زده اید اضافه میشود


کولدان به ترتیب40/55/70/85

مانا به ترتیب 19/18/17/16


Spirit Form


با زدن این لول ezalor نورانی میشود و2 لول به لولهای شما اضافه میشودو به شما 40 ثانیه وقت میدهد که از این 2 لول استفاده کنید

مانا:100
کولدان به ترتیب 80/70/60

بررسی 2 لولی که از لول 6 به وجود امده

Recall


با زدن این لول شما میتوانید یکی از یارهای خود را در هر کجا از مپ به کنار خود بیاورید مدت زمان این teleport به تعداد لول 6 که گرفته اید بستگیدارد(مقدار بر حسب ثانیه می باشد

level1:5

level2:4

level3:3

مانا:100
کولدان:15

Blinding Light


با زدن این لول در محوطه ای که دشمن است دشمن به اطراف حول داده میشود (پراکنده میشود) و به شما این شانس داده میشود که تمام دشمنانی که این لول را خورده اند 80% از اتک هایشان miss داده شود


میزان تاثیر گذاری این لول به ترتیب 3/4/5 ثانیه می باشد
مانا:50
کول دان به ترتیب 20/16/12


نحوه ی لول گیری:

LVL:01
LVL:02
LVL:03
LVL:04
LVL:05
LVL:06
LVL:07
LVL:08
LVL:09
LVL:10
LVL:11
LVL:12
LVL:13
LVL:14
+LVL:15
LVL:16
LVL:17---25+نحوه ی بازی:
در ابتدا سعی کنید با استفاده از لول 1 خود کریپهای دشمن را بزنید و همچنیندشمن را به عقب برانید و همچنین با لول 3 خود مانای خود را پر کنید.لول 2 خود را سعی کنید به هیروهایی بزنید که نیاز به مانا دارند مثل sandking یا doom یا rexxar تا نتوانند بیشتر از یک لول خود استفاده کنند و برای لول بعدی مانا کم بیاورندایتم بندی

ایتم اول بازی:

ایتم وسط بازی: یا اینکه صبر کنید و را ببندید چون این ایتم با 6 این هیرو هماهنگی داره

ایتم اخر بازی:

ایتمهای مناسب: و....هیروهای ضد:

هیروهای یار: