اموزش هیرو Shdown Priestمقدمه :
Shadowtooth قبیل کوچکی می*باشد به احتمال زیاد دلیل آن این است که این گروه پرده از اسرار خود بر نمیدارند و کسی* از اسرار و راز*های آنها نمی*داند اما باز این وجود پرستش Loa آن*ها را نسبت به دیگر عناصر قوی نگاه داشته است بنابراین برای آنها بهتر است که در مورد اسرار خود چیزی نگویند و در قبال آن خدایان قدرتی* بیش از سموم فلج و اززندگی جاودانه و حتا وقف زندگی* فرا تر از گور است. زندگی ابدیت مرگ و بدبختی و فلاکت ، خیره اکنون در صفوف ارواح پیاده روی، اعلام کرد از کتاب مکاشفات یوحنا معضل که ممکن است آنها را به تعالی بسیار پیش بینی منجر شود.
نکات:

+

range خوب
کار گروهی خیلی* قوی
لول ۳ این هیرو هم heal می*کند هم damege میده

_

۱و۱ نمیتونه تمام توانی* خودش رو نشون بده
وابسته به لول می*باشد
نداشتن stun


Poison Touch
:این لول رو بر روح دشمن چه کریپ چه هیرو می*شه زد و۷ ثانیه اثر داره که هه ثانیه به ترتیب ۷/۱۴/۲۱/۲۸ damege میده و mana لازم برای این لول با لول آاپ شدن این لول زیاد می*شه و به ترتیب ۱۰۰/۱۱۵/۱۳۰/۱۴۵ mana لازم است Cooldown این لول هم با لول آاپ شدن کم می*شه و به این ترتیب است ۱۵/۱۳/۱۱/۹ ثانیه می*باشد

نکات:

این لول در سطح ۱ در ثانیه اول به کسی* که اصابت می*کند ۳۳% slow می*کنه حریف رو

این لول در سطح ۲ در ثانیه اول ۳۳% و در ثانیه ۲ ۶۶%slow می*کنه

این لول مثل ۱ مینی stun عمل می*کنه و تلپرت رو هم قطع می*کند

در درگیری*های دست جمع اول ۶ کنید بعد این لول رو استفاده کنید

Shallow Grave
:این لول رو وقتی* شما use می*کنید ۱ ثانیه شمار در شما به وجود میاید که ۵ ثانیه مهلت دارد که تا وقتی* تمام نشده هیرو شما نمیمیره اما اتک می*خوره یعنی* اگر HP شما ۱۰۰۰ باشد و شما این آیتم رو use کنید hp شما کم می*شه اما اگر HP شما ماسلن ۳ باشد و شما این لول رو use کنید HP شما کم نمی*شود اما در صورتی که شما با HP این لول رو use کنید و با لول آاپ شدن این لول Cooldown این لول پائین میاد به این ترتیب: ۶۰/۴۵/۳۰/۱۵ ثانیه می*باشد و mana مورد نیاز : ۱۴۰/۱۳۰/۱۲۰/۱۱۰ می*باشد

نکات:

این لول از کشته شدن شما در مقابل لول ۶ Axe نمی*تواند جلوگیری کند

این لول نمی*تواند از مردن شما در مقابل لول ۳ Gobline جلوگیری کند

Shadow Wave
:این لول هم heal می*کند هم damege میده همزمان این لول رو بر خودتون یا هیرو*های دوست میتونید بزنید و مقداری heal می*کند دوستانی که در محدوده مشخصی* باشند البته مقدار heal رو در سعیت dota نزده اما دمگ به این ترتیب می*باشد :۸۰/۱۰۰/۱۲۰/۱۴۰ و این لول در سطح*ها به ۳/۳/۴/۵ تا حریف میگیره اگه در محدوده باشند Cooldown این لول :۱۲/۱۰/۸/۶ و mana مورد نیاز :۸۰/۹۰/۱۰۰/۱۱۰

نکات:

محدوده*ها از ۴۷۵ تا ۱۷۰ می*باشد

نوع damege این لول فیزیکی* می*باشد
Weave
:این لول یکی از مسخره ترین ۶ های می باشد (از نظر من) و کار این لول armor منفی می کند و اثر این لول به ترتیب:۱۲/۱۸/۲۴ ثانیه می*باشد هر ثانیه این لول ارمر رو منفی می کنه و Cooldown این لول ۴۰ ثانیه می باشد و رنگ این لول ۲۰۰ می باشد mana مورد نیاز ۱۰۰ می باشد
نکات:

این لول در شب و روز هیچ فرقی نمیکند
buff این لول فقط با روی هیرو*ها می*گیرد و بر کریپ ها آثاری نداره

لول گیری(البته به سبک بعضی* داره اگه میخواید درگیری رو واسه وقتی* که لول*ها رو دارید اینجوری لول گیری کنید
Shadow Wave-1
Poison Touch-2
Shadow Wave-3
Shallow Grave-4
Poison Touch-5
Weave-6
Shadow Wave-7
Shadow Wave-8
Poison Touch-9
Poison Touch-10
Weave-11
Shallow Grave-12
Shallow Grave-13
Shallow Grave-14
Weave-16
آیتم ها:
چند دقیقه بعدواینجوری دیگه لازم نیست XP از دست بدین و مرقتون میتونه براتون بیاره آیتم*ها رو . به مرور برید واسهو
در آخر هم این آیتم*ها رو ببندید
mana رنج عالی*
بازی بدون bot یعنی* جوک
اتک آخر رو شما بدین خوبه از لول ۶ هم میتونید استفاده بیشتر کنید damege بیشتر میده
[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] ضرر نمیکنید

:حریف های intel یا وابسته به لول این جلشون خوبه
Armor و کم کردن atack speed حریف
انتی:این هیرو وابسته به لول*ها می*باشد پس هر کسی* که بتونه این هیرو رو sinlce کنه میتونه بزنتش

مچ:این هیرو واسه پشتیبانی هیرو*های اتکر هم خوبن