اموزش هیرو Medusa-Gorgon
strength:14+1.65

agility:20+2.5

intelligence:19+1.85
Attack Animation: 0.5 / 0.6
* Damage: 44 - 50
* Casting Animation: 0.4 / 0.5
* Armor: 1.8
* Base Attack Time: 1.7
* Movespeed: 290
* Missile Speed: 1200
* Attack Range: 600
* Sight Range: 1800 / 800
بر طبق مپ v6.74c

نقاط مثبت:
کنترل خوب
تانک بودن
بسیارموثر در حمله

نکات منفی:
شروع امار بسیار ضعیف و همچنین رشد امار ضعیف
نیاز شدید به مانا
بدون فارم کردن هیچ قدرتی ندارد


داستان هیرو:
جانور موذی که برای میلیونها سال در اعماق دریا زندانی بود.زن زشت سیمایی که میان جنگ بین ارتاس و ناگا ازاد شد مهارت او در استفاده از تیر کمان و استعداد او در سحر و جادو که از سنین کودکی با او بود.مهارت او در استفاده از پیکانهای رگباری و سد کردن سحر و قدرت دشمن و همچنین توانایی او در فلج کردن دشمن مثال زدنیست

لولها:

Split Shot

این لول را میتوانید فعال یا غیر فعال کنید وقتی که فعال باشد هیرو هم زمان 5 تیر به 5 unit ( کلیه دشمنان در بازی) میزند البته مقدار دمیج وارد شده به حریف درصدی دمیج ضربه هیرو می باشد که از قرار زیر است

level 1:45% level 2:55% level 3:65% level 4:75%
توجه: این لول نیاز به مانا ندارد
تذکر: تمامیه effect در بازی از قبیل bash و orb effects فقط بر روی اولین هدف این لول تاثیر دارد

Mystic Snake

این لول را میتوانید به تمامی unit هایی(شامل کریپ و هیرو) که در کنار هم قرار دارند بزنید.این لول بعد از برخورد به هر نفر به نفر بعدی دمیج کمتری وارد میکند
مقدار دمیجی که این لول وارد میکند به صورت زیر است
level 1:80 level 2:120 level 3:160 level 4:200
حداکثر نفراتی که این لول را می خورند به ترتیب زیر است
level1:3 level2:4 level3:5 level4:6
مقدار مانای این لول به ترتیب140/150/160/170 میباشد
cooldown:11
توجه:فقط نفر اول دمیج را به صورت کامل میخورد و بعداز هر برخورد 20% از خسارت لول کم میشود

Mana Shield

این لول را میتوان فعال یا غیر فعال نمود
وقتی این لول فعال باشد هیرو 50% از دمیج دشمنان را نمی خورد اما در عوض مقداری از مانای شما به ازای هر دمیجی که نمی خورید کم می کند
مقدار دمیجی که به ازای از دست دادن هر 1 واحد مانا نمی خورید به صورت زیر است
level 1: 0.75 level 2: 1.25 level 3: 1.5 level 3: 2
برای فعال کردن این لول نیاز به مانا ندارید

فکر کنم یکم بد توضیح دادم یه مثال می زنم تا هضمش راحت تر بشه

ببینید فرض را بر این می زاریم که شما 4 بار این لول را گرفته باشید حالا توسط یکی از دشمنان 1000 تا دمیج به شما وارد میشود(نوع دمیج هم میتواند لول باشد هم دمیج ضربه)اگر این لول فعال باشد شما نصف دمیج را نمی خورید 500=2÷1000 یعنی فقط 500 تا دمیج میخورین.مقدار مانای از دست رفته شما هم 250=2÷500 می باشد

تذکر:وقتی که مانای شما صفر شود این لول خودکار غیر فعال میشود

Stone Gaze

با زدن این لول هیرویی که در فاصله 800 یاردی شما قرار دارد به مدت 5 ثانیه به میزان 100% از attack speed خود را از دست میدهد.همچنین تمامیه buff های مثبت از هیروی حریف برداشته می شود و همچنین تمامیه buff های منفی هم از روی شما برداشته میشود.مقداری دمیج هم بر کریپ ها و ایلوزنهای اطراف وارد میشود که از قرار زیر است

level 1:500 level 2:1000 level 3:1500

مقدار مانای مورد نیاز به ترتیب200/100/0 می باشد
کول دان این لول به ترتیب 140/110/80 می باشد

نحوه ی لول گیری:

lvl:01
lvl:02
lvl:03
lvl:04
lvl:05
lvl:06
lvl:07
lvl:08
lvl:09
lvl:10
lvl:11
lvl;12
lvl:13
lvl:14
+lvl:15
lvl:16
lvl:17------25+


روش بازی:
بهتر است اول در ابتدا لول 2 و 3 خودتون رو کامل کنید چون در ابتدای بازی شما دمیج ضربه زیادی ندارید بنابر این گرفتن لول 1 اشتباه است.در ابتدای بازی فقط به فکر پول در اوردن باشید و حدالمکان از درگیر کردن بپرهیزید تا بتوانید ایتمهای مورد نیاز خود را ببندید بعد از اینکه دمیج ضربه شما بالا رفت لول 1 خود را کامل کنید شما به مانای زیادی نیاز دازید پس به فکر خرید ایتمهایی که مانا می دهند هم باشید.در مواقعی که احساس خطر می کنید می توانید از لول 3 خود استفاده کنید توجه داشته باشید که در این موقع سعی کنید حدالمکان از کریپ ها ضربه نخورید چون مانا برای شما نیاز است.لول 6 خودتون رو تو درگیری ها نزدیک حریفی که بیشترین اتک اسپید و دمیج ضربه را دارد بز نید

نحوه ی ایتم بندی:

ایتم های اول بازی: 2*

ایتم های وسط بازی: اینم اختیاری

ایتمهای اخر بازی: یا

ایتمهای مناسب:


هیروهای ضد ---------- اسکیل های ضد:
----------

----------

----------

-------------

و

هیروهای یار: