آموزش کامل هیروی Enigma
هیرویی که تو بازی های گروهی خیلی بدرد میخوره اگه از این هیرو خوشتون میاد

مشخصات:
[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]
17 + 2.1
[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]
14 + 1
[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]
20 + 3.4

دمیج اولیه
۴۲-۴۸
آرمور
۴
سرعت
۳۰۰
رنج اتک
۵۰۰

نکات مثبت هیرو:

میتونه به خوبی در جنگل پول در بیاره
رده دوم پیشرفت اینتلیجنس
آرمور بالای اول بازی
خیلی سریع یه لاین رو جلو میبره(farmer)

نکات منفی هیرو:
استرنج پایین اول بازی
خیلی ضعیف در برابر هیروهای disable
کولداون بالای التیمیت


اسکیل ها:

Malefice
1- این اسکیل ۱۵sec CD و ۶۰۰ تا رنج واسه زدن میخواد و به ترتیب آپ ۱۱۰/۱۳۰/۱۵۰/۱۶۰ تا مانا و ۲/۴/۴/۶sec طول زمانی و ۳۰/۴۰/۶۵/۸۰ تا دمیج به همراه ۱sec stun در هر ۲ ثانیه برای دشمن به ارمغان می آورد.

[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] Demonic Conversion
2- این اسکیل ۱۷۰ تا مانا و ۳۵sec CD و ۷۰۰ تا رنج واسه زدن میخواد و ۳۵sec طول زمانی داره و اگه روی هر unit زده بشه gold شو میده و ۳ تا شبح میده که در هر آپ قویتر میشن و بعد از ۶ اتک هر کدوم ۲ تا میشن.
این CREEP ها رو هم میتونید به شبح تبدیل کنید[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]
[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] Midnight Pulse
3- این اسکیل ۲۵sec CD و ۵۰۰ تا رنج واسه زدن اسکیل و ۴۰۰ AOE ناحیه تاثیر و ۸sec طول زمانی داره و به تزتیب آپ ۳/۴/۵/۶% کل hp دشمن رو هر ثانیه کم میکنه و نوعش magical هستش و با magic immunity کم میشه

[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] Black Hole
4- این اسکیل ۲۵۰ تا رنج واسه زدن میخواد و ۴sec طول زمانی و به تزتیب آپ ۲۰۰/۴۰۰/۳۰۰ تا مانا و ۲۰۰/۱۹۰/۱۸۰sec CD و تا ۳۷۵ AOE رو میکشه و تا ۵۰۰ AOE به ترتیب آپ ۳۰/۵۰/۷۰ دمیج و و در ۱۵۰ AOE دمسج بیشتری میده مقدار ۶۰/۱۰۰/۱۴۰ و هیرو مقابل رو لول هاش رو میبنده و با اینکه نوع magical هستش ولی magic immune روش تاثیری نداره


طریقه لول گرفتن از راست به چپ:

در اول بازی برای جنگل رفتن:
[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] برای قوی تر شدن شبح ها[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]وقتی دارید شبح میسازید رو خودتون بزنید برای پر کردن مانا
در اول بازی برای ساپورت شدن:
[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]چون شما فارم میکنید باید مرغ بگیرید[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]این آیتم برای هیرو خیلی لازم هست[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]برای پر کردن مانا
در اول بازی لاین تک نفره:
[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]برای هیرو هایی که جلوی شما میخوان لول بزنن[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]برای پر کردن هیل[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]برای پر کردن مانا
در اواسط بازی
[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]با این که هیرو هیل زیادی نداره ولی برای فارم لازمه
[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]لول هاتون مانای زیادی میخواد
[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]برای پریدن وسط درگیری و زدن التیمیت به موقع[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]برای سرعت هیرو[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]برای زدن التیمیت این لازمه مثل شکل پایین:باید مواظب باشید کسی نیاد التیمیتتون رو خراب کنه

اگه ward نکاری ششتون هدر میره میگی نه؟؟ نگاه کن
آیتم های شاخ
[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] این آیتم ها رو بستگی به بازیتون انتخاب کنید


هیرو های مچ با هیرو:
[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ][لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] این هیرو ها رو برای موقعی که التیمیت میزنید لازم دارید

هیرو هایی که وقتی دیدید باید فرار کنید:
[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]