آموزش کامل هیروی Ja***o | Twin Head Dragon
مشخصات:

Strength:24+2.3Agility:10+1.2intelgence28+2.8طبق مپ v6.74c

* Affiliation: Sentinel

* Attack Animation: 0.4 / 0.5

* Damage: 46 - 54

* Casting Animation: 0.65 / 0.3

* Armor: 2.4

* Base Attack Time: 1.7

* Movespeed: 290

* Missile Speed: 1100

* Attack Range: 400

* Sight Range: 1800 / 800

نکات مثبت:

داشتن جادوهای قوی و کارامد

توانایی کند کردن tower

داشتن hp قابل قبول برای intelgece

مانای خوب

نکات منفی:

نیاز به کسب gold فراوان

شلهمهفغ بسیار پایین

کند بودن


داستان هیرو:

ج***و با رفتار غیر قابل پیشبینی و پرخاشگرانه خود و با داشتن دو سر بزرگ خود یک مخلوق تهدید کننده است که وفادار به seninel و با استدلالهای خود است.بنا بر طبیعت مرموزش یک کنترل عجیب بر نیروهای اب و اتش دارد که به او قدرتی اعطا میکند که هر چیزی که در مسیرش باشد را ویران بکند و از ان بیشتر شایستگی او در نگهداری مخالفهایش در خط عصبانیتش است به طوری که با قدرت منجمد کردنش چشم مخالفانش را ذوب میکند


اسکیل ها:


Dual Breathحرف اختصاری:d

در این لول از دو دهان ja***o یخ و آتش بیرون می آید که باعث می شود هیروی دشمن مقداری به صورت per breath (یکجا) دمیج بخورد و همچنین از سرعت حرکتش نیز کم شود.

مقداری دمیج هم طی4 ثانیه ی بعد که در لیست زیر تحت عنوان fire damage اورده شده است به او داده می شود.

مقدار دمیج ها در هر لول:

Level 1 - 35 damage per breath, 5 fire damage per second.

Level 2 - 70 damage per breath, 10 fire damage per second.

Level 3 - 105 damage per breath, 15 fire damage per second.

Level 4 - 140 damage per breath, 20 fire damage per second.

سرعت پر شدن لول:10 ثانیه.

مقدار مانای مورد نیاز:

Level 1: 135 mana

Level 2: 140 mana

Level 3: 155 mana

Level 4: 170 mana

range:500

توجه:این لول را بر روی زمین هم می توان زد


Ice Pathحرف اختصاری:t

در این لول در مقابل اژدها قطعه یخی کشیده می شود که بعد از 0.5 ثانیه دشمنان را برای مدتی در آن نگه می دارد.

زمان نگه داری دشمنان در هر لول:

Level 1 - Freeze for 0.5 seconds.

Level 2 - Freeze for 1.33 second.

Level 3 - Freeze for 1.66seconds.

Level 4 - Freeze for 2 seconds.

مقدار مانای مورد نیاز:75 مانا در هر کدام از لول ها

سرعت پر شدن لول:12/11/10/9

range:1100

توجه:این لول را بر روی زمین هم می توان زد


Auto Fireاین لول به صورت اتوماتیک است.

در این لول یکی از سر های اژدها گلوله ی آتشی از دهانش خارج می کند که باعث دمیج خوردن حریفانی که گلوله ی آتش زیر پایشان افتاده می شود.مقدار باقی ماندن این گلوله ی آتش 5 ثانیه است.و در شعاع yard 175 تاثیر دارد.همچنین از اتک اسپید دشمن به مقدار زیر است

مقدار دمیج در ثانیه است

10damage per second and 20% attack speed reduction

level2: * 15 damage per second and 30% attack speed reduction

level3: * 20 damage per second and 40% attack speed reduction

level4: * 25 damage per second and 50% attack speed reduction

توجه:برخورد این لول با tower دشمن از اتک اسپید tower به مقدار ذکر شده میکاهد


Macropyreحرف اختصاری:R

توضیح در مورد لول:در این لول خطی از آتش در مقابل اژدها قرار می گیرد که دمیجی به دشمنانی که بر روی آن قرار گرفته اند می دهد این خط آتش به مدت 7 ثانیه باقی می ماند.در هر کدام از لول ها

مقدار دمیج در هر کدام از لول ها:

L..100(125*)damage per second, 6 (9*) flame strikes, 900 (1350*) range

140 (175*) damage per second, 6 (9*)flame strikes, 900 (1350*) range

180 (225*)damage per second, 6 (9*) flame strikes, 900 (1350*) range

سرعت پر شدن دوباره ی این لول و مقدار مانای مورد نیاز در هر لول:

Level 1: 220 mana, 60 sec cooldown.

Level 2: 330 mana, 60 sec cooldown.

Level 3: 440 mana, 60 sec cooldown

توجه:این لول را بر روی زمین هم می توان زد

توجه:مقدارهایی که با * علامت گذاری شده است نشان دهنده ایتم aghanim بر روی این لول استاسکیل گیری:lvl01

lvl02

lvl03

lvl04

lvl05

lvl06

lvl07

lvl08

lvl09

lvl10

lvl11

lvl12

lvl13

lvl14

+lvl15

lvl16

lvl17----25 +ایتم بندی:


ایتمهای ابتدای بازی:می تونید تبدیلش کنید به:

ایتمهای اواسط بازی:

یا و

بعد باید ایتمهاتونو کامل کنید که میشه اینا:

یاو

این ایتمها هم میتونند ایتم مناسبی برای این هیرو باشند:
استراتزیک بازی:این هیرو میتونه اچار فرانسه تیم باشه یعنی همه کار ازش بر میاد cover میده kill میگیره push میده پس بهتره زود level up شه بنابرین میره mid یا اگه قراره بره right line باید با یه هیرویی بره که بتونه شرایط اتک اخر دادنا رو برای ja***o فراهم کنه تا بتونهgold دراره و level up شه و بتونه ایتمهایی رو که تو اموزش بالا تحت عنوان ایتمهای اواسط بازی نام بردم ببنده .اون وقت که طوفان ja***o شزوع میشه بهتره که همراه با هیروهایی باشه که اتکرهای قوی یا ماجیکرهایی با لول قوی باشن که بتونن از کند کردن وstun کردن و6 فقولعاده ja***o نهایت استفاده رو ببرن و کارو تموم کنن


هیروهای ضد و مچ:

هیروهای مچ:
هیروهای دشمن: