مشخصات:
Strength
26 + 3.2

Agility
11 + 0.9

Intelligence
13 + 2.1نکات مثبت = در بازی های cm بیشتر مواقغ ban می شود زیرا خیلی کاربرد دارد . در درگیری های 5v5 می تواند supporter را silence کند و نیز به همه ی هیرو های حریف dameg بدهد .نکات منفی = در جنگ های 1v1 به علت attack speed پایین در مقابل هیرو های حریف کم می آورد و movent speed کم باعث gank شدن و نیز فرار کردن های حریف می شود.


اسکیل ها:

اسکیل 1 : با استفاده ی این اسکیل روی کریپ ها بعد از چند ثانیه به شما مقدار 40/60/80/100 سکه میدهد . برای استفاده از این اسکیل شما نیاز به 60 تا مانا دارید کوددان این اسکیل 60/55/50/45 ثانیه استاين لول روي كريپت هاي جنگلم كار مي كنه البته بايد بستگي به كريپت جنگل لولتون اپگريد بشه و با خوردن گريپت هاي جنگل لولهاي اونارو ميگيرين البته پس از حضم اون و يك نكته اينه كه نمي تونيد الدر دراگون يا سيجگولم رو بخوريد.

اسکیل 2 : با استفاده از این اسکیل دور شما اتش میافته و به شما 16 درصد اسپید میده و 12/16/20/24 رجیشن جون میدهد. کوددان این اسکیل 60/55/50/45 ثانیه بوده و برای استفاده از این اسکیل به 60/65/70/75 تا مانا نیاز داریداسکیل 3 : با زدن این اسکیل روی کسی به او 100/150/200/250 تا دمیج میدهد و کوددان این اسکیل 8 ثانیه میباشد و برای استفاده از ان به 110 تا مانا نیاز دارید هر وقت جون طرف مقابل شما کم شد بیشتر دمیج میدهد تا در اخرین بار که جان او قرمز شد 3 بار این اسکیل روی هیروی مقابل میخورد
اسکیل 6 : با زدن این اسکیل روی طرف مقابل خود تمام اسکیل های او قفل شده و دیگر نمیتواند از ایتم هایش استفاده کند این اسکیل به مدت 14 ثانیه روی حریف شما میماند و در هر ثانیه 30/50/70 تا دمیج وارد میکند البته با بستن ایتم این میزان به 50/80/110 تا افزایش می یابد کوددان این اسکیل 110 ثانیه میباشد و برای استفاده از این اسکیل به 150/200/250 تا مانا نیازمندید


ایتم های مناسب برای این هیرو:

در بازی های 5 به 5 :
اما در بازی های تک به تک :
در اواسط بازی :
اما در اخر های بازی :


ضد های این هیرو :


مچ های این هیرو :
هیرو هایی که هیل میکنن مثل
هیروهایی که اسپید میدهند مثل
هیروهایی که استن دارند مثل