آموزش کامل هيروي MorTreD | Phantom Assassin

ليست آموزش:

1_داستان وي

2_مشخصات

3_جادوها

4_ترتيب انتخاب

5_آيتم هاي مناسب

6_استراتژي

7_دوست ها و دشمنان
__________________________________________________ ________

1_داستان هیرو:

از زماني كه مارترد توسط خويشاوندان و دوستان قديمي اش مورد احانت قرار گرفت و توسط خود ان ها به undead ها تحويل داده شد,او با كشتن ان ها لذت فراواني مي برد.در زماني كه پس از جنگ سپاه مارترد عقب نشيني كرد,وي تنها در مقابل undead ها باقي ماند تا براي مقابله فدا شود.اما هدف اصلي وي فداشدن براي كند كردن پيشروي undead ها بود.در اين موقع lich kingكينه ي مارترد را در وجود او ديد,وي را به ارتش خويش فراخواند و به او فرصت انتقام داد.به اين ترتيب براي هميشه مارترد به خدمت lich king درامد و از اين فرصت براي كشتن خواهران خويش يعني night elf ها و اجراي عدالت بي رحمش استفاده مي كند.2_مشخصات:


Strength :17+2.05 هر لول

Agility :23+3.15 هر لول

Intelligence :13+1 هر لول


Øگروه:Scourge

Øسرعت حركت:310مشخصات اول بازي:

Damage:46_48

Armor:4.1

انيميشن حمله: 0.3 / 0.7

انيميشن جادو: 0.3 / 0.5

مدت زمان حمله:1.7+نكات مثبت:

- تقريبا نامريي!

- به مانا چندان نيازي ندارد.

- در مبارزه هاي تك به تك بيشتر هيروها را شكست مي دهد.

-در اواخر بازي فوق العاده قدرتمند مي شود.

- به تنهايي مي تواند Roshan را شكست دهد!

- در دنبال كردن دشمنان حرف اول را ميزند!

-نكات منفي:

- وابسته به آيتم ها

- نمي تواند از عهده ي چند هيرو بربيايد.

- به فارم زيادي نياز دارد.

- تك هدفي است.

- جادوهاي ساده اي دارد.

- در اوايل فوق العاده شكننده است.توضيح:

Mortredيكي از مرگبارترين هيروهاي دوتا است كه با مقداري تمرين با وي مي توان با قدرت هاي بزرگ وي آشنا شد.وي در دنبال كردن هيروها و همچنين در فرار كردن از دست آن ها يكي از بهترين هاست و هميشه در مبارزات تك به تك بيشتر هيروها را شكست مي دهد.اغلب حمله ي هاي دشمنان به وي Miss مي شوند و بعضي از حمله هاي وي نيز چندين برابر ضربه وارد مي كنند كه اين Mortred را قدرتمند مي سازد.3_اسکیل ها:

Stifling Dagger :

يك چاقو به طرف دشمن پرتاپ مي كند و دشمن را براي مدتي كند مي كند.براي هيروها نصف اسيب را وارد مي كند.

Level ماناي لازم Cooldown Casting range
1 30 1200 8
2 25 1200 8
3 20 1200 8
4 15 1200 8

-اين جادو همه ي Unit ها را به مقدار 50% كند مي كند.

توضيح:از اين جادو هميشه براي دنبال كردن يا فرار كردن از هيروها استفاده كنيد.گفتيم كه اين جادو براي هيروهاي دشمن نصف ضربه را ميزند.يعني اگر لول4 باشيد،80 داميج بدون حساب كردنArmor ضربه ميزنيد كه باعث قلقلك هيروي حريف هم نمي شود!فقط در صورتي براي ضربه زدن استفاده كنيد كه جان هيروي حريف زير 30 باشد!اين جادو به ماناي بسيار كمي نياز دارد كه باعث مي شود بتوانيد مداوم از آن استفاده كنيد.همچنين برد جادو هم زياد.Phantom strike :

به نزديك يك واحد تلپورت مي كند و سه ثانيه سرعت حمله ي مارترد را بالا مي برد كه تا چهار ضربه محدوديت دارد.

Level ماناي لازم Cooldown Casting range
1 50 1000 14
2 50 1000 11
3 50 1000 8
4 50 1000 5

ماناي لازم:50

-دقت كنيد كه مي توانيد اين جادو را بر روي نيروهاي خودي نيز بزنيد.

توضيح:اين هم دومين و آخرين جادوي غيرخودكار مارترد با ماناي كم.دقت كنيد كه اين جادو را بر روي همه ي نيروها و دشمنان و هيروها مي توانيد استفاده كنيد.يعني در هنگام دنبال كردن دشمن بر روي وي بزنيد يا هنگام فرار بر روي نيروهاي خودي بزنيد.همچنين سرعت حمله ي مارترد به مدت 3 ثانيه وقت داريد تا 4 ضربه ي سريع بزنيد.بهترين ظمان براي اجراي اين جادو پس از زماني است كه از Strifling Dagger استفاده كرده باشيد.Blur :

مارترد با محو كردن بدن خود در هر level كمرنگ تر مي شود.بعضي از حملات دشمن نيز miss مي شود.وقتی مارترد به هیروهای دشمن حمله می کند از مینی مپ محو می شود.(خودكار)

20% جاخالي،25% كمرنگ Level:1


25% جاخالي،50% كمرنگ Level:2


30% جاخالي،75% كمرنگ Level:3


35% جاخالي،100% كمرنگ Level:4توضيح:علت اينكه اين هيرو لقب Phantom Assassin دارد همين جادوي وي است.هر بار كه اين لول رو ميگيريد،مارترد كمرنگ تر مي شود.همچنين مارترد داراي مقداري شانس مي شود كه به ضربات دشمن جاخالي بدهد.وقتي اين جادو به لول 4 رسيد،مارترد كاملا نامريي مي شود كه فقط يك حالت روح مانند و يك سايه از وي باقي مي ماند.كه تنها چاره ديدن وي تشخيص از نقشه ياHealth Bar مي باشد.این جادوی خودکار به هنگام حمله کار می کند و 1.5 ثانیه دیر روشن می شود.Coup de grace :

قدرت مارترد در مقابل هيروها به كمال مي رسد.(خودكار)

در لول 1 : 15chance to 2.5x critical%

در لول 2 : 15chance to 3.25x critical%

در لول 3 : 15chance to 4x critical%

نكته:شانس و كريتيكال اين جادو با كريتيكال آيتم هايي مانند crysatlls تركيب نمي شوند.

توضيح:كريتيكال به معني اين است كه چندين برابر ضربه ي معمولي شما به دشمن ضربه برسد.مثلا اگر ضربه ي معمولي شما 50 است،15% در هر حمله امكان وجود دراد كه 2 برابر ضربه ي شما به دشمن ضربه برسد.يعني 100 خسارت.در لول 3،امكان دارد كه در 15% از حملات شما 4 برابر ضربه ي شما به دشمن خسارت برسد كه اگر قدرت ضربه را حداقل 100 حساب كنيم،400 خسارت به دشمن مي رسد كه فوق العاده است.. اگر دقت كنيد،در بالا گفتيم كه اين جادو با آيتم هايي كه به شما كريتيكال مي دهند،تركيب نمي شوند.يعني اگر شما يكي از اين آيتم ها را بخريد چنين اتفاقي مي افتد:هنگام حمله اگر اين جادو شانس نياورد و كريتيكال نشد،نوبت به آيتم ديگر مي رسد تا شناس خود را امتحان كند.پس نيازي به خريد آيتم هايي كه كريتيكال مي دهند براي مارترد نيست.4_ترتيب انتخاب:

ترتيب انتخاب براي مارترد چندان ارزشي ندارد.چون از هر جادويي شروع كنيد تاآن جادو را قوي كنيد،بازهم نقطه ضعفي خواهيد داشت.مثلا اگر جادوي اول را به قدرت برسانيد،cooldown جادوي دوم زياد مي ماند.من كه هميشه Blur را به قدرت مي رسانم.علتش هم اينه كه وقتي شما با دشمن مبارزه ي تك به تكي را شروع مي كنيد،شما هم داميج مي بينيد.در اين حال Blur كه به درد مي خورد و باعث مي شود كه از نظر جان دشمن را به جلو بزنيد.در بيشتر استراتژي ها همBlur را به اواخر بازي مناسب مي بينند كه به نظر من غلط است.جادوي آخر هم كه هر زماني شد بايد انتخاب كرد.

1_Blur

2_Phantom Strike

3_Blur

4_Strifling Dagger

5_Blur

6_ Coup de grace

7_ Blur

8_ Phantom Strike

9_ Strifling Dagger

10_ Phantom Strike

11_ Coup de grace

12_ Phantom Strike

13_ Strifling Dagger

14_ Strifling Dagger

15_Points

16_ Coup de grace

17_25oints5_آيتم هاي مناسب:

آيتم هاي ضروريآيتم مناسب براي اوايل بازي!خريد اين آيتم براي يك بار كافي است!

بقیه پولتونم بخرید! (3تا بسه)


اين آيتم بايد اولين آيتمي باشه كه براش نقشه ميشكين.چون خسارت وارد شده به مارترد در زمان مبارزه ي تك به تك را جبران مي كنيد.بعد از اينكه آيتم رو خريدين،بايد اونو به و بعد تبديلش كنيد.


اين آيم هم در اوايل بازي مورد نياز هست. اگر اتکر خواستین تبدیل به کنید ، اگر میخواین چکتون قوی بشه به اگرم میخواین سرعتتون بره بالا و وسط درگیری کم نیارین
و در آخر بازی به تبديل كنيد.این آیتم مارترد را از تک هدفی بودن تا حدودی خارج می کند و باعث پخش شدن خسارت به سایر دشمنان می شود.

آيتم هاي دیگر

6_استراتژي:

اوايل بازي(1_6):

در اول بازي،يك
و بخريد و اگه تو Scourge هستيد،به Lane بالا برويد و اگه توSentienel هستيد،به Lane پايين برويد.قبل از بازي،بهتره يك آيتمي هك بخرين تا به شما جان بده.بهتر است تك نفر باشيد تا سريع تر لول بگيريد.هميشه در ميدان بمانيد تا طلا و لول بگيريد.فعلا با كريپ ها كاري نداشته باشيد و بازي معمولي انجام دهيد.به هيچ وجه Lane رو عوض نكنيد.چون باعث اتلاف وقت و طلا ميشود.اگر در مقابل شما هيرويي است كه دورزن است و به شما اتك مي دهد،در مقداري دور بمانيد تا فقط لول بگيريد.اگر نه،راحت به كريپ ها حمله ور شويد.

خوب پول جمع کردید
به اون حالتی که دوست دارید آپگریت کنید.

وقتي كه لول 6 شديد،مي تونيد به هيروها هم اتك بديد.اگه اونا ايستادن وسعي كردن به شما اتك بدن،بهتره جشن بگيريد!چون به زودي شما از نظر جان به جلو خواهيد افتاد.اگه فرار كرد،شما هم تعقيب رو شروع كنيد و وي را تا رسيدن به كريپ ها يا قلعه با
و همراهي كنيد.

-استراتژي اين قسمت با رسيدن به لول 7 پايان مي يابد.

اواسط بازي(7_11):

حالا بلور را كه كاملا قدرتمند كرده ايد و كريتيكال هم داريد،مي توانيد كشتار را شروع كنيد.يكي از بهترين موقعيت ها زماني است كه يك هيروي هم تيمي با يك هيروي دشمن در حال جنگ باشد.در اين زمان صبر كنيد كه جان يكي رو به اتمام باشد.سريعا از
استفاده كنيد.سپس از استفاده كنيد.حالا كه مقداري طلا داريد، را بخريد.حالا در مبارزات تك به تك حرف اول را مي زنيد!هميشه مي توانيد به هيروهاي تنها حمله كنيد.فقط بايد به فكر دنبال كردن آن ها باشيد.اگر Gank شديد،و دشمنان خيلي نزديك بودند،به ان ها پرتاب كنيد و از بر روي ياران خودي استفاده كنيد.هيچ گاه Lane خود را پشت سر هم براي كشتن هيروها عوض نكنيد.اين كار را بهتر است هر 5 دقيقه انجام دهيد.به ياد داشته باشيد كه قدرت اصلي شما در Harsaas است.

استراتژي اين قسمت با رسيدن به لول 12 پايان مي يابد.

اواخر بازي(12_25):

ديگه اين زمان شماست!در لول 12 هم را
هم كاملا قدرتمند كرده ايد.حالا مي توانيد به طرز وحشتناكي هيروها را دنبال كنيد.كريتيكال شما هم خيلي زياده و تو تك به تك هم فوق العاده قدرتمند شده ايد.فقط كافيه كه آيتم را بخريد تا را كامل كنيد.حالا يه فاصله بديد و را به آپگريد كنيد.حالا خيلي راحت مي تونيد هيروهاي دشمن رو در عرض چندين ثانيه از پا دربياريد.از لول 20 به بعد مي تونيد هيروهاي دشمن رو فارم كنيد و غول بازي بشيد!7_دوست ها و دشمنان:

مارترد به دوستي نياز ندارد.چون به باف يا مانا هم نياز ندارد!ولي دشمناني دارد كه اصلا نمي توانيد در مقابل ان ها بايستد.

-دشمنان:به دليل كه باعث داميج ديدن زياد مارترد مي شود.البته در شب!...يه دفعه مي بينيد جانتون برعكس شده!فقط خودتونو تو هوا و ميان سنگ ها مي بينيد!ازش دوري كنيد!

و سخت ترين دشمن مارترد:فقط چند ثانيه لازمه كه سرتونو جدا كنه!


-دوستان:


تمامی هیرو های هیلرو استانر!