واقعا محشر هست دوستان اینبار تصاویری از شرکت رویایی بلیزارد برای شما طرفداران سرسخت این بازی آماده کردیم تا ببینید خالقان این بازی عظیم سری وارکرافت در چه محیطی کار می کنند.البته بازی به این عظمت باید چنین محیطی داشته باشه که کارکنان اون بدون مشکل بتونند بر روی پروژه تمرکز کنند.