ه خبر بسیار بد
IceFrog طي خبري رسمي اعلام كرد كه مپ 6.75 آخرين مپ رسمي در دوتا 1 خواهد بود .

آيس فراگ در وبلاگ رسمي اعلام كرد كه با توجه به بروز رساني هاي دوتا 2 ديگه وقت براي دوتا 1 نداره و 6.75 آخرين مپ رسمي دوتا واركرافت 3 خواهد بود و ادامه update ها در دوتا 2 انجام ميشه
.Tantrumsmiley

مپ 6.75 در طي 2ماه آينده منتشر خواهد شد و تغييراتش آخرين تغييرات مپ دوتا خواهد بود و به عنوان آخرين مپ stable دوتا نيز خواهد بود