بخش دوم آپگریدهای بازی جنرال تیم GLA
[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]
[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]Capture Building
تسخیر ساختمان :
این اختیار را به(rebel) سرباز GLA می دهد برای گرفتن دشمن و ساختمانهای فناوری

Camouflage
استتار:
Rebel یا همان سربازان جی ال ای از دید دشمن مخفی می شوند فقط وقتی که تیراندازی نمی کنند یا حرکت می کنند

Anthrax Beta

25% حق امتیاز آسیب یا خسارت زدن برای همه نیروهای شیمیایی

Arm the Mob
مسلح کردن انبوه مردم :
مسلح کردن همه مردم عصبانی یا همان (Angry mobs) با AK-47

پوسته شیمیایی :
گلوله توپ تانک های Scorpion وMarauder مقدار کمی از سم(سیاه زخم) حمل می کند

AP Bullets
گلوله های AP :
25% حق امتیاز آسیب یا خسارت زدن برای Rebel, Technical, Quad Cannon و

Jarmen kell
Junk Repair
تعمیر ناخواسته :همه ی وسایل نقلیه خود به خود تعمیر می شوند


.
اسکن رادار:

Radar Scan
وانت رادار می تواند نقشه را برای جستجوی دشمن اسکن کند

موشک های AP :
AP Rockets
25% حق امتیاز آسیب یا خسارت زدن برای حملات راکتی یا موشکی

Buggy Ammo
مهمات راکت باگی Buggy :25% مهمات راکت باگی افزایش پیدا می کند

Worker Shoes
کفش های کارگری :وقتی شما کفش به کارگرهایتان می دهید آنها سریعتر حرکت می کنند که بهره وری آنها را افزایش می دهد (منظور جمع کردن پول)قابل دسترس برای شما بعد از ساختن بازار سیاه یا همان
Black Market Camo Netting

این آپگرید camo netting (camo netting معنی خاصی ندارد حالتی مثل تور دارد برای استتار کردن) به اطراف Stinger Sites و Tunnel Networks(دفاعی های GLA )می پوشاند که به طور موثر آنها را از دشمن مخفی می کند

بودی trap :این آپگرید این امکان را به سربازان GLA می دهد که بمب مخفی انفجاری در هر ساختمان یا ساختار قرار بدهند.نیروهای دشمن که برای انجام فرمان به آن ساختمان ها نزدیک شوند،بمب منفجر می شود.آپگرید قابل دسترس در سربازخانه
ساختار غنی شده :Fortified Structure
این آپگرید زره های خارجی همه ساختارهای GLA می شود.وقتی place را ساختید می توانید آن را خریداری کنید.