بلیزارد تصاویر هیروی پاندای زن رو به تازگی در سایت خود منتشر کرد که به نظر بسیار جالب میاد همانطور که گفته شد پتچ جدید در چین باستان می باشد