Gold 5300

محل خرید

Arcane Sanctum

نوع

خودکار و دستی .(Passive & Active )

روش ساخت آیتمخصوصیّات آیتم :

پر کردن 5 جان در ثانیه ( Health Regen ).
پر کردن مانای شما 200% برابر قدرت پر شدن مانای شما قبل از خرید این آیتم.
اضافه کردن 40 قدرت دست ( Damage ) به هیروی شما.
آماده کردن تمامی جادو های شما بدون نیاز به زمان پر شدن ، این خصوصیّت دارای 160 ثانیه زمان آماده شدن است و 375 مانا مورد نیاز دارد. ( دستی )

توضیحان آیتم :

ایتمی بسیار عالی برای هیرو هایی که Ultimate هایی با مدت زمان پر شدن زیاد دارند و یا هیرو هایی که در کل ، جادو هایی به زمان پر شدن زیاد دارند ، ّرای مثال این آیتم برای TideHunter مناسب است.