با سلام خدمت تمای کاربران ایرانی
هدف از ایجاد این پست آموزش دانلود مپ های دوتا با دانلود منیجر هست.همنطور که میدانید دانلود منیجر سرعت دانلود خوبی دار و بین ایرانی ها خوب جا افتاده.
بار ها مشاهده کردید که دانلود منیجر دانلود مپ های دوتا به عهده نمی گیره برای رفع این مشکل شما می بایست پسوند فایل های مپ به دانلود منیجر معرفی کنید تا دانلود این نوع فایل ها رو به عهده بگیره.
طبق عکس های زیر با نحوه انجام این کار آشنا میشید