درود
امروز آموزش تبدیل شل به والت برای آیتم های کلن مثل رینیم کلن و یا بنر برای کلن و ... قرار میدهم.
والت واحد جدید برای خرید آیتم های کلن از گارناست که برای خرید اول باید شل را از نمایندگان مجاز گارنا در ایران تهیه و بعد اقدام به خرید والت از سایت کلن گارنا کنید.

طبق عکس:
ابتدا داخل سایت کلن گارنا لوگین کنید.
بر روی کلن والت(clan vault) از تب بالا سایت کلیک کنید.
صفحه جدید که لود شد بر روی Donate now کلیک کنید.
در صفحه پاپ آپ جدید که باز میشه تعداد والتی که می خواهید وارد کنید توجه داشته باشید هر والت برابر است با 10 شل
طبق عکس پیش برید تا شل شما به والت تیدیل شود.