تجربهای آنلاین متفاوت. شماره دوم سری بازی بسیار محبوب Guild Wars. در این شماره تمامی قوانین سبک MMORPG دوباره نوشته شده اند.
با همکاری و مبارزاتی بسیار درگیر کننده به مبارزه با موجودات عظیم الجثه و بسیار متنوع بپردازید. داستان خود را ببافید.
هزینهای اضافی نکنید و تا سالها تفریح خود را تضمین کنید.

سبک بازی: Fantasy Online Role-Playing
ناشر: NCsoft
زمان انتشار بازی:
تاریخ انتشار (شمسی): ۰۷ شهريور ۱۳۹۱
تاریخ انتشار (میلادی): 28 Aug 2012