Gold 1900

محل خرید

Enchanted Artifacts

نوع آیتم


استفاده به صورت دستی .

روش ساخت آیتم


خصوصیّات آیتم :

اضافه کردن 17 LifeSteal به شما که به معنای این است که شما پس از ضربه زدن به دشمن هایی که دارای جان هستند ( مثلا تاور ها که جان ندارند ، LifeSteal بر رویشان کار نمیکند ) 17% از دمیجی که شما به دشمن میزنید به شما باز خواهد گشت ( به صورت Health )
با فعال کردن این آیتم 100 سرعت دست ( Attack Speed ) و 20% سرعت راه رفتن در عوض گرفتن 30% دمیج بیشتر به شما خواهد رسید . این حالت برای 12 ثانیه فعال است و 25 مانا میخواهد و 25 ثانیه زمان آماده شدن دارد.

توضیحات آیتم :

این ایتم بدلیل اینکه زمان فعال شود هیروی شما 30% بیشتر دمیج میخورید ، برای هیرو های استانر مناسب است.

[Orb Effect]