Gold 5550

محل خرید

Protectorate

نوع ایتم

خودکار ( Passive )

روش ساخت آیتم
خصوصیّات آیتم :

اضافه کردن 10 آرمور به دارنده ی آیتم و همچنین اضافه کردن 5 آرمور به دوستان شما در 900 AoE که البته با آرمور Aura های آیتم های Ring of Basilius و Valedmir به طور همزمان کار نمیکند.
اضافه کردن 35 سرعت دست ( Attack Speed ) به دارنده ی آیتم و همچنین اضافه کردن 20 سرعت دست در 900 AoE به دوستان شما.
کم کردن آرمور دشمنان در 900 AoE برای 5 عدد.

توضیحات آیتم :

این آیتم دارای 3 Aura بوده که میتواند آیتمی بسیار بسیار عالی برای کار های تیمی و GanK باشد.