Gold 2700

محل خرید

Arcane Sanctum

نوع

خودکار و دستی . (Passive & Active )

روش ساخت آیتمخصوصیّات آیتم :

این ایتم دارای 3 مرحله میباشد که میتوانید با خریدن دوباره ی آیتم خود را Upgrade کنید ، این آیتم به ترتیب مراحل به مقدار زیر خصوصیّت دارد :
Intelligence
مرحله 1 : 15
مرحله 2 : 21
مرحله 3 : 24
Strength
مرحله 1 : 8
مرحله 2 : 12
مرحله 3 : 16
همچنین این آیتم دارای خصوصیّتی دستی است که دو جنگجو با نام های Necronomicon Warrior و Necronomicon Archer ضاهر کرده که برای شما به جنگ میپردازند ، Strength و قدرت های این 2 جنگجو به مرحله ی آیتم بستگی دارد برای ظاهر کردن این دو به 50 مانا نیاز دارید و این جادو دارای 80 ثانیه زمان آماده شدن است ، این دو جنگجو برای 35 ثانیه زنده هستند. ( اگر کسی نکشتشون :دی )

خصوصیّات Necronomicon Warrior در هر مرحله

مرحله 1 : 20 مانا
مرحله 2 : 50 مانا
مرحله 3 : 75 مانا و دارای خصوصیّت Gem یعنی دیدن غیب ها ( True Sight ) برای 1000 AoE است.

خصوصیّات Necronomicon Archer در هر مرحله


مرحله 1 : 125 مانا خالی کن ( Mana Burn ) با 20 ثانیه زمان آماده شدن و 3% سرعت حرکت و سرعت دست در 900 AoE
مرحله 2 : 175 مانا خالی کن ( Mana Burn ) با 20 ثانیه زمان آماده شدن و 6% سرعت حرکت و سرعت دست در 900 AoE
مرحله 1 : 225 مانا خالی کن ( Mana Burn ) با 20 ثانیه زمان آماده شدن و 9% سرعت حرکت و سرعت دست در 900 AoE

توضیحات آیتم :

برای مقابله با هیرو هایی که بسیار به مانا نیاز دارند برای زدن جادو ( مثل Tiny ) و هیرو هایی که اینویز دارن (مثل SandKing) عالی است.